OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Poštovani posetioci, hvala što ste posetili našu veb-stranicu. Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj veb-stranici, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da napustite našu veb-stranicu.

Opšte odredbe

Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje veb-stranice. Korišćenjem bilo kog dela veb-stranice, smatra se da su posetioci upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove veb-stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Veb-stranica je namenjena za privatnu upotrebu i njene sadržaje nije dozvoljeno koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za informisanje. Većina informacija je prevedena sa stranice Pi Network (minepi.com). Svaka neovlašćena aktivnost smatraće se kažnjivom radnjom.

Autor može revidirati ove Uslove korišćenja bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu veb-stranicu da biste pregledali Uslove korišćenja koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Prava intelektualne svojine

Ponosimo se našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima.

Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

Autorska prava

Vlasnik autorskih prava za tekstove, logotipe, grafike, slike, audio-video materijale, baze podataka, programerski kod i ostale materijale koji su objavljeni na veb-stranici node-pi.com je autor i vlasnik te veb-stranice, u daljem tekstu Autor.

Sadržaj na ovoj veb-stranici zaštićen je autorskim pravima. On podleže zaštiti prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i ostalim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Svako korišćenje, posebno čuvanje u bazama podataka, umnožavanje, proširivanje, obrađivanje ili prosleđivanje trećim osobama (čak i delimično ili u obrađenom obliku) je zabranjeno bez pismene saglasnosti Autora. Povezivanje na bilo koju veb-stranicu je takođe zabranjeno.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj veb-stranice može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb-stranici se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj veb-stranici i ne garantuje da će veb-stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka, ali će nedostaci biti blagovremeno ispravljani. Autor takođe ne garantuje da je veb-stranica kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Veb-stranicu koristite na sopstveni rizik. Sadržaj objavljen na veb-stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Autor ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem veb-stranice ili njenim radom.

Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

Linkovi sa veb-stranicama trećih lica

AVeb-stranica može sadržati linkove drugih veb-stranica čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih veb-stranica. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim veb-stranicama. Ako uspostavite vezu sa takvim veb-stranicama preko linka na našoj veb-stranici, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Politika privatnosti

Autor čuva privatnost svih posetilaca ove veb-stranice i štiti lične podatke posetilaca veb-stranice.

Upotreba kolačića (Cookies)

Ova veb-stranica ne koristi tzv. “kolačiće” (Cookie).

Dodatne informacije

Za moguće sporove u vezi upotrebe veb-stranice node-pi.com koristi se zakonodavstvo EU kao i slovensko zakonodavstvo. Za rešavanje moguih sporova nadležno je sudstvo RS.

Zbog zaštite ličnih podataka (GDPR) ime i prezime autora i vlasnika veb-stranice nije navedeno!

Neke slike i tekstovi su preuzeti sa veb-stranice minepi.com. Oni su prevedeni u svrhu lakšeg razumevanja domaćih posetilaca ove veb-stranice.