English  

NODE Info

Detaljne informacije o Pi NODE možete pročitati ovde.

Dobrodošli u Pi Node uputstvo za instaliranje

Sadržaj ovog vodiča zajednički je napor Pi Network zajednice. Iako neki koraci mogu biti korisni za neke, za druge to neće biti zbog razlike između operativnih sistema, različitog hardvera, različitog rutera, pa čak i zbog različitog operatera, odnosno internet provajdera. Nepotrebno je reći da su za neke korake potrebna ozbiljna tehnička znanja. Ipak, nadam se da će vam ova detaljna uputstva pomoći da uspešno podesite svoj NODE. Srećno!

Pi NODE aplikacija

Preuzmite poslednju verziju Pi node softvera. Po pokretanju Pi NODE aplikacije, njenu verziju možete proveriti skroz dole u dnu, u glavnom meniju ( Ξ ) na prvoj stranici. Ako imate staru, preuzmite poslednju verziju ovde.

Klikom na NODE ikonicu u Pi NODE Aplikaciji otvorićete Pi NODE sekciju. Pratite uputstva i uradite potrebne korake. Uparite svoju Pi NODE Aplikaciju sa mobilnom Pi App po tom uputstvu. Instalirajte Docker Desktop, WSL 2 i ostalo što vam se nudi. Sve ostavite na "Default". U Docker Desktop nije potrebno da se registrujete, zato preskočite taj korak.

Ako postoji problem zbog kojeg niste uspeli pravilno da instalirate Pi NODE, tada pratite uputstva koja slede ovde.

Problemi sa Docker-om

Docker Desktop

Windows korisnici, preuzmite Docker Desktop for Windows ovde. To je najčešće instalirana verzija Docker-a. Ako vas instalacija pita, selektujte da instalirate "linux containers" a NE "windows containers".

Windows mora imati pokrenut "Windows Subsystem for Linux (WSL 2)". Pogledajte ovde za detalje.

Koraci ručne instalacije WSL 2 za starije verzije su ovde. Šesti korak ne treba.

Mac korisnici preuzmite Docker Desktop for Mac ovde.

Omogućavanje Hyper-V za Windows 10 Home korisnike

Dešava se da za korisnike pod Windows 10 Home proces Docker instalacije ne uspe zbog problema sa virtualizacijom.

Za rešenje tog problema pogledajte sledeći link: Virtualization

ili potražite drugo rešenje na internetu, recimo: System requirements for Hyper-V on Windows Server

ili možda ovde: Enabling Hyper-V for Windows 10 home

Da bi osigurali ispravan proces virtualizacije proverite da li je omogućen Hyper-V u BIOS-u vašeg računara. Podešavanje može varirati od modela do modela računara zbog različitog BIOS-a.

Problem sa otvaranjem portova

Zadatak je

 • Potrebno je otvoriti portove na vašem internet ruteru, kao i omogućiti ih u Firewall-u na računaru.
 • Ruter treba preusmeriti prema vašem računaru.
 • Firewall vašeg računara treba da dozvoli ulaznu konekciju sa Docker-om, za portove u opsegu 31400-31409.

"Port forwarding" u internet ruteru

Pronađite na internetu: "Port forwarding" za vaš model internet rutera, i omogućite prosleđivanje za portove od 31400 do 31409.

Primer:

Windows Firewall: Kako otvoriti portove:

 • Idite u "Control Panel", "System and Security", "Windows Firewall".
 • Odaberite "Advanced settings", pa "Inbound Rules" u levom panelu.
 • Desni klik na "Inbound Rules", odaberite "New Rule".
 • Unesite TCP, "31400-31409" i kliknite "Next".
 • Selektujte "Allow the connection" u sledećem prozoru, pa klik na "Next".
 • Selektujte sve mrežne tipove i idite na "Next".
 • Dajte ime "Pi Network" i kliknite na "Finish".

Proverite da li su portovi otvoreni i da li se "slušaju"

 • otvorite Command Prompt under Windows. (ovako, na primer)
 • ukucajte netstat -aon | findstr 3140 ili netstat -aon
 • pogledajte da li se portovi od 31400 do 31409 "slušaju"

Ako portovi i dalje ne rade, pokušajte sledeće:

Kako koristiti "Command Prompt" da pronađete vašu IP adresu (Windows)

Klik na Start, ukucajte cmd i kliknite na Run as administrator da bi otvorili Command Prompt prozor.

Kucajte ipconfig i pritisnite Enter. U Wireless LAN adapter Wi-Fi sekciji:

 • pogledajte pod Default Gateway za vašu IP adresu rutera (connectaddress).
 • pogledajte pod IPv4 Address za vašu IP adresu kompjutera (listenaddress).

Kraj!
Restartujte vaš računar.

Posle restarta kompjutera, prvo pokrenite:

 • (autostart) Docker Desktop,
 • potom (autostart) PI Network (Pi Node),
 • kliknite na Node ikonicu u Pi Node aplikaciji,
 • "Continue",
 • "Continue".
 • "ostavite crveni prekidač uključen".

To je sve!

Ne isključujte Pi NODE aplikaciju, ne isključujte Docker Desktop. Posle provere vašeg NODE računara dobićete novi kontejner za Docker koji će vas uključiti u Pi Blockchain. Provera može da traje više meseci. Ako želite da konkurišete za SUPER Node, tada ne gasite ni računar. Isključite samo monitor i ostavite računar da radi 24 sata non-stop.

Za proveru portova koristite spoljašnji link: Are your node ports open?

Videćete sve portove orvorene, ili samo nekoliko (kao na slici), ako ste NODE u Pi Blockchain-u.

Ali... ako restartujete vaš kompjuter...

Ako restartujete kompjuter i ne vidite otvorene portove, onda učinite sledeće:

Na najnovijim verzijama operativnog sistema Windows, pristupu mrežnog portala upravlja Windows servis pod nazivom IP Helper ili iphlpsvc. "Proxying" očigledno neće raditi ako je taj servis zaustavljen ili ako nije pokrenut na vreme.

Da to pozitivno rešite, učinite sledeće:

Klik na Start (Windows), kucajte service i kliknite na Run as administrator da bi otvorili Services. U "Name" koloni, pronađite servis pod imenom IP Helper ili iphlpsvc. Desni klik na taj servis a onda Properties. Tada podesite Startup type: na Automatic (Delayed Start), zatvorite Services i restartujte kompjuter.

Na starijim verzijama Windows-a, Services potražite u Administrative Tools, u okviru Control Panel-a.

Nadam se da ste uspešno podesili vaš računar

Ovo je bila neophodna priprema vašeg računara kako bi operativno bio spreman da prihvati ulogu NODE ili SUPER NODE. Za dodatna pitanja pišite u Kontakt. Srećno!

Video Instrukcije (na Pi Network-ovom GITHUB-u):

https://github.com/pi-node/instructions/wiki/(EN)-Video-Instructions