Novosti sa prve strane Pi AplikacijeSadržajNovosti sa prve strane Pi aplikacije 15.07.2022

Mainnet migracija je konačno stigla!

Pošto većina članova Pi Networka može da preda svoj KYC kako bi bili spremni za svoju Mainnet migraciju, onim Pionirima kojima je potvrđen KYC je započet proces migracije na Zatvoreni Pi Mainnet blockchain. Kao što je navedeno u novom nacrtu poglavlja ažurirane Bele knjige objavljene 28. decembra 2021. (decembarska bela knjiga), trenutni period Zatvorene mreže je posebno dizajniran da omogući milionima pionira da završe svoj KYC i prenesu svoj Pi na Mainnet mrežu, dok se zajednica fokusira na kreiranje uslužnih programa i pokretanje ekosistema (bez ikakvih spoljnih ometanja) kroz pravljenje i korišćenje novih Pi aplikacija, prelazak Testnet aplikacija na Mainnet i dovršavanje i poboljšavanje infrastrukture ekosistema.

Ako vam je Pi KYC odobren, možete odmah da ispunite sve korake na kontrolnoj Mainnet listi da biste omogućili prenos svog mobilnog prenosivog salda na Mainnet. Dodirnite „Mainnet Checklist“ na početnom ekranu da biste ispunili svoje korake pre migracije.

Kada završite korake 1-6 na kontrolnoj Mainnet listi, novi korak 7 će vam postati dostupan. Završetak ovog poslednjeg koraka omogućava da se Vaš Mainnet transfer stavi u red za migraciju. Pi Network je učinio kriptovalutu dostupnom širom sveta, omogućavajući Pionirima da kopaju Pi na telefonu bez fiat troškova. Veliki je uspeh zajednice što je došla do trenutka kada je iskopani Pi saldo spreman da migrira na Mainnet.

Pošto se kontrolna lista kompletira, Pionirov prenosivi saldo će biti stavljen u red za migraciju na njegovu adresu novčanika na Mainnet blockchain. Posle migracije, postojaće period na čekanju od 14 dana tokom kojeg Pionirov Pi saldo u njegovom Mainnet novčaniku neće biti prenosiv omogućavajući mreži da sprovede dodatne provere ili korekcije procesa ako je potrebno da bi se transfer izvršio. S obzirom na nepromenljivu prirodu blockchain-a i na rani period procesa migracije mreže, period na čekanju od 14 dana je od pomoći kako bi se uverili da su migrirani bilansi ljudi tačni. Kada period na čekanju istekne, Pionir će moći da koristi svoj Pi kako želi u okviru Zatvorenog Pi Mainneta.

Prenosivi saldo

Sledeći delovi vašeg Pi Mobilnog salda će činiti vaš prenosivi saldo koji ispunjava uslove za migraciju na Mainnet. Imajte na umu da će preostalo ili novonaplaćeno prenosivo stanje nastaviti da se prenosi nakon prve migracije jer će kasnije postojati ritam automatskih, tekućih migracija.

 • Samo-izrudareni Pi (koji se akumulira kada rudarite sami na osnovu osnovne stope rudarenja u vreme ciklusa rudarenja)
 • Deo nagrada iz Sigurnosnog kruga koje su od KYC pionira u vašem Sigurnosnom krugu
 • Nagrade za korišćenje aplikacije, za rad čvora (NODE) ili za oročavanje

U ovom trenutku će Pi iskopan putem nagrada Referal tima biti stavljen na čekanje (što se tiče migracije), bez obzira da li je neko u Referalnom timu dobio KYC ili ne. Generalno, nagrade od članova Referalnog tima će postati prenosive tek kada članovi tima dobiju KYC. U suprotnom, one ostaju u Nepotvrđenom saldu u mobilnoj aplikaciji. Pošto je izračunavanje mrežnih nagrada od referala računarski zahtevno i skupo, takve nagrade ima smisla računati tek kada mreža bude imala više ljudi sa KYC-em. Razlog zbog kojeg su nagrade Referalnog tima računarski zahtevne je taj što se računa za istovremeno rudarenje svakog određenog para Referentnog i Preporučenog Pionira, što može da varira čak i unutar istog Referalnog tima. Zbog efikasnosti mreže, svaka nagrada Referalnog tima će, stoga, biti obrađena i preneta kasnije kada bude više KYC Pionira.

S druge strane, nagrade od Pionira sa KYC-em iz Sigurnosnog kruga će u ovom trenutku biti prebačene na Mainnet. Imajte na umu da prenosivi saldo prikazan na Mainnet ekranu u Pi aplikaciji trenutno ne uključuje ove nagrade za Sigurnosni krug. Stoga se očekuje da će količina Pi-a koja migrira u Mainnet biti veća od trenutno prikazanog prenosivog salda, ako je bilo koji član Vašeg Sigurnosnog kruga prošao KYC. Budući korisnički interfejs će ažurirati ovaj prikazani broj kako bi se uračunali delovi nagrada iz Sigurnosnog kruga koji postaju prenosivi.

Konačno, KYC naknada od 1 Pi će biti oduzeta od Vašeg prenosivog salda, koji će ići u fond za nagrađivanje “radne snage” validatora Pi zajednice.

Nakon početnog transfera na Mainnet, Pioniri mogu nastaviti da kopaju Pi kao i ranije u aplikaciji putem različitih vrsta doprinosa. Novo iskopani Pi će proći kroz isti proces pretvaranja u prenosivi saldo, spreman za sledeći Mainnet transfer koji će se automatski desiti kasnije kada ga mreža aktivira.

Kako oročavanje radi na Mainnet-u?

Dok će oročeni Pi određen podešavanjima oročavanja koje su Pioniri potvrdili (procenat i trajanje) biti prenet na Mainnet blockchain koji je vidljiv u Pionirovom Mainnet novčaniku, njegov oročeni Pi neće biti prenosiv na blockchain dok vreme trajanja oročavanja ne “sazre”. Trajanje oročavanja koje je odredio Pionir počinje na kraju 14-dnevnog perioda na čekanju.

Zbog moguće boljeg mrežnog efekta postoji dodatno rešenje za trajanje oročavanja. Duža trajanja, odnosno 1 i 3 godine, završavaće se na osnovu slučajno odabranog rasporeda. To je zbog izbegavanja situacije gde bi mnogi Pioniri dobili svoja buduća dugoročna oročavanja istovremeno, s obzirom na to da će istovremeno migrirati na Mainnet blockchain. Konkretno:

 • Pioniri sa jednogodišnjim oročavanjem mogu dobiti „popust“ na period oročavanja do 1 meseca, što znači da njihovo oročavanje može da istekne do mesec dana ranije, na slučajnoj (random) osnovi. Međutim, svi Pioniri će i dalje imati koristi od nagrade za rudarenje koja se primenjuje na jednogodišnji period oročavanja tokom njihovog stvarnog perioda oročavanja. Na primer, ako je Pionir oročio 100 Pi na 1 godinu, stvarno oročavanje na blockchain-u može biti za 11 meseci i 15 dana na osnovu ove randomizacije, umesto tačno 12 meseci.
 • Pioniri sa 3-godišnjim oročavanjem mogu na sličan način da dobiju do 3 meseca popusta, a da i dalje imaju koristi od nagrade za rudarenje koja se primenjuje na 3-godišnji period oročavanja.

Veličina “popusta” će na Pionire biti primenjena slučajnim izborom. Na primer, neki Pioniri će završiti jednogodišnje oročavanje mesec dana ranije, neki 20 dana ranije, neki 5 dana ranije, neki tačno na godinu dana, itd. Čak i ako se oročavanje završi mesec dana ranije, Pionir će moći da pridobije nagradu za oročeno rudarenje po stopi koja se primenjuje na period oročavanja od 1 godine kroz njihov stvarni period oročavanja od 11 meseci.

Posle Vašeg početnog transfera na Mainnet, podešavanje oročavanja za Vaš sledeći transfer (trajanje i procenat) ostaće isto i automatski će se primeniti na Vaše buduće migracije, osim ako ne promenite ovo podešavanje. Možete prilagoditi podešavanje u bilo koje vreme između bilo koja dva Mainnet transfera — sačuvane promene će biti primenjene na svaki sledeći Mainnet transfer i neće uticati na prethodno preneta oročavanja. Molimo pogledajte Decembarsku belu knjigu za detalje o obračunu nagrade za oročavanje.

Podsetnici o migraciji na Mainnet

Dok prolazite kroz ovu aktivnost, zapamtite dve važne stavke:

 • Prilikom popunjavanja kontrolne liste, neophodno je da Pioniri koriste svoj ispravan privatni ključ novčanika (pristupnu frazu), koji bezbedno čuvaju i ne dele ni sa kim drugim. Vaš novčanik je bez nadzora, što znači da mreža ne može da povrati vaš Pi ako izgubite svoju Pristupnu frazu ili ako neko ko ima pristup vašoj privatnoj Pristupnoj frazi ukrade Pi iz vašeg novčanika.
 • Kada istekne 14-dnevni period na čekanju i oslobodite Pi na svom Mainnet novčaniku, sve transakcije koje budete obavljali na Mainnet blockchain-u biće vidljive i nepovratne.

Pi KYC Pristupačnost

Kao što je ranije najavljeno, proces mrežnog KYC-a dobro napreduje, omogućavajući više od polovine svih Pionira da podnesu KYC prijave (iako će mreži i dalje trebati vremena da preda, obradi i završi ove KYC prijave). Ova činjenica omogućava mreži da počne da migrira KYC-ovane Pionire na Mainnet, jer migriranje cele mreže na Mainnet takođe zahteva vreme. Migrirani pioniri tada mogu da počnu da pomažu u pokretanju i izgradnji ekosistema u Zatvorenom periodu Mainnet-a, dok KYC proces nastavlja da se širi, kako bi omogućio većem broju pionira da prođu kroz KYC i kako bi obradio neobrađene prijave koje su podnete.

Razumemo da mnogi Pioniri željno čekaju svoj red ili čekaju da se njihove prijave obrade. Dole su navedene tekuće mere koje će pomoći većem broju pionira da uskoro prođu KYC.

 • Tehnička poboljšanja procesa za rukovanje prijavom i validacijom sve većeg broja pionira
 • Snaga ljudske validacije za nastavak rasta i pokretanja više zemalja i regiona
 • Smanjenje šanse da lažni negativci u tekućem procesu prođu sa KYC prijavama, i ponovna obrada nekih podnetih KYC prijava koje bi trebalo da prođu, ali su prethodno bile označene kao negativne
 • Rešenja za KYC prijave kojima možda nedostaju neki podaci iz prethodnih prijava, uključujući neke Yoti KYC kandidate i neke pilot Pi KYC kandidate:
  • Za prethodne Yoti KYC kandidate — Pi Core tim je primenio poseban brzi Pi KYC proces za popunjavanje podataka koji nedostaju. Za neke Yoti KYC kandidate koji imaju problema sa ovim procesom, osmišljena je dodatna funkcija za rešavanje takvih problematičnih slučajeva
  • Za prethodne kandidate za KYC Pilote — Pi Core tim trenutno pravi mehanizam za ponovnu obradu za usklađivanje pilot KYC prijava sa trenutnim KYC zahtevima, kao i funkciju ponovnog podnošenja koja je opisana u nastavku, kako bi se uskladili sa trenutnim KYC kandidatima koji podnose svoje prijave. Na primer, ako slanje fotografije ili video snimka ne uspe, kandidat će imati šansu da to ponovo pošalje, što nije bilo moguće u pilot verziji KYC aplikacije
  • Nova funkcija ponovnog podnošenja KYC prijave se razvija i uskoro će biti objavljena kako bi se prethodnim kandidatima za Yoti KYC i Pilot KYC omogućilo da ponovo podnesu potpuno novu KYC prijavu i da se na taj način “odglave”. Ovo mogu da urade ako tako odaberu i ne žele da čekaju na prilagođena rešenja pomenuta iznad, jer trenutno poboljšano i prilagođeno Pi KYC rešenje može da obradi nove prijave za kratko vreme
 • Proces pružanja podrške pionirima sa složenim žalbama na ime i prezime, koje stvaraju komplikacije u obradi njihovog KYC-a mogu zahtevati dodatnu pomoć od strane Validatora da bi se rešile

Molimo vas, imajte na umu da je za određene zemlje ili regione, zbog ograničenog načina da Pioniri pristupe Pi mreži, potrebna duža i složenija procedura kako bi automatizovani Pi KYC algoritam obradio njihove naloge što dovodi do kašnjenja u prijemu njihovih KYC slotova. Stoga je moguće da ove zemlje ili regioni imaju sporije uključivanje u KYC procese od drugih regiona.

Sve u svemu, Pioniri koji još uvek čekate priliku da podnesete KYC, budite strpljivi dok mreža nastavlja da širi KYC rešenje i rešava probleme koji se odnose na Vas.

Važnost perioda Zatvorene Mainnet mreže

Kao što je navedeno u Decembarskoj beloj knjizi, trenutni period Zatvorene mreže je posebno dizajniran da omogući Pi ekosistemu vremena da pređe na Mainnet blockchain dok milioni pionira prolaze KYC, i dok programeri zajednice grade nove aplikacije i uslužne programe.

U skladu sa vizijom Pi Network-a da omogući ekosistem zasnovan na uslužnim programima, Zatvoreni period takođe omogućava aplikacijama da se primene na Mainnet i kreiraju uslužne programe za Pionire. Pi aplikacije će moći da pređu sa Testneta na Mainnet u proizvodni režim, za stvarne Pi transakcije. Aplikacije objavljene tokom ovog perioda će uključivati one koje su kreirali programeri zajednice i Osnovni tim. Štaviše, novi i poboljšani programi angažovanja programera — kao što su kontinuirani Hakatoni i drugi programi za programere — biće objavljeni da bi se mobilisao i podstakao veći razvoj zajednice.

Pioniri koji su potvrdili KYC i migrirali, moći će da potroše svoj Pi na Pi aplikacije, podstičući kreiranje uslužnih programa i pokretanje Pi ekosistema pre Otvorene mreže. Neke od takvih Pi aplikacija će uskoro biti dostupne Pionirima nakon migracije posle perioda na čekanju, dok će više Pi aplikacija iz zajednice biti uključeno postepeno. Ovo postepeno i namerno kretanje ka Otvorenoj mreži će takođe pomoći aplikacijama, kao i Pi mreži, da otkriju i reše sve probleme na tržištu i pratećoj tehnologiji.

Dok su transakcije između Pi aplikacija i Pionira, i transakcije Pioneer-to-Pioneer dozvoljene unutar Pi mreže, Zatvorena mreža će imati određena ograničenja navedena u nastavku dok ne počne period Otvorene mreže.

 • Nije dozvoljena eksterna povezanost između Pi i drugih blockchain-a ili kripto berzi
 • Mainnet-u se može pristupiti samo preko Pi Wallet-a, i Pi aplikacija u Pi Browser-u

Podsetnik o mesečnom prilagođavanju stope rudarenja

Zapamtite da će se 1. avgusta 2022. osnovna stopa rudarenja ponovo promeniti kao deo svog mesečnog prilagođavanja na osnovu formule za izdavanje nagrada objavljene u martu 2022. Novi mehanizam rudarenja, koji je stupio na snagu 14. marta, omogućava Pionirima da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja kroz različite doprinose, uključujući Pi oročavanje, korišćenje aplikacija, operacije čvorova (NODE), Sigurnosne krugove i Referalne timove. Pročitajte Decembarsku belu knjigu za više detalja.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 21.06.2022

KYC je otvoren za većinu na mreži

Podnesite KYC ako ispunjavate uslove


KYC Ažuriranja

Mrežni KYC proces dobro napreduje, omogućavajući većini od polovine svih Pionira da podnesu KYC prijave, iako će i dalje biti potrebno neko vreme da mreža podnese, obradi i završi ove KYC prijave. Proces nastavlja da se širi kako bi se omogućilo većem broju pionira da prođu kroz KYC i da se obrade neobrađene prijave koje su podnete. U nastavku dajemo detaljnije ažuriranje.

Pi KYC (verifikacija identiteta) je suštinski uslov da bi Pionir mogao da migrira svoj Pi saldo na Mainnet. Zapamtite da je jedan od glavnih ciljeva trenutnog Zatvorenog Mainnet-a da se omogući milionima pionira da prođu KYC, dok se u isto vreme grade različite aplikacije kako bi se obezbedio ekosistem zasnovan na uslužnim programima. Uzbudljivo je što smo sve bliže ovom cilju!

Više detalja

Zahvaljujući kontinuiranim poboljšanjima u KYC-u i sjajnom radu od strane Validatora, KYC značajno napreduje, sa stalnim povećanjem uključivanja Pionira u KYC.

Konkretno, Pi KYC je pokrenut sa Validatorima u 199 zemalja, u poređenju sa 70 početkom aprila. Najnoviji podaci pokazuju da postoji oko 125.000 dnevno aktivnih ljudskih Validatora širom sveta koji validiraju KYC prijave. Ovi KYC Validatori sada mogu da verifikuju identitet Pionira po stopi od preko 90.000 ljudi dnevno (iako se ova cifra može razlikovati iz dana u dan). Ovi brojevi bi trebalo da nastave da se povećavaju kako se zahtevi za KYC povećavaju, i kako se više KYC pionira pridruži radnoj snazi Validatora (kao što smo videli u poslednjih nekoliko nedelja). Za tipičnog Pionira (bez ekstremnih slučajeva kao što su žalbe na ime, nedostajući podaci ili nejasne fotografije koje sprečavaju mašinski algoritam da se automatizuje), vreme za obradu njihovog KYC-a u većini regiona je obično manje od jednog dana. Za neke prijave može potrajati i manje od 15 minuta.

Prilagođenje Pi KYC rešenja (posebno nakon pokretanja radne snage za validaciju ljudi u zemlji ili regionu), radi onako kako se očekivalo po svom rešenju: brzinom i pokrivenošću širom sveta kakvu svet nikada ranije nije video. Ova spektakularna brzina i široka pokrivenost KYC procesorske snage i brzo prilagođenje kako bi se ispunili KYC zahtevi su demonstracija decentralizovane moći masovne globalne Pi zajednice.

Iako je mreža dobro napredovala, razumemo da mnogi Pioniri nestrpljivo čekaju svoj red na KYC ili na obradu njihove KYC prijave. Ispod su tekuće mere koje će pomoći većem broju pionira da prođu KYC uskoro.

 • Tehnička poboljšanja postupka za primenu i validaciju sve većeg broja pionira
 • Moć ljudske validacije za nastavak rasta i za pokretanje što više zemalja i regiona
 • Smanjenje šanse za nepravedno odbijanje KYC prijava i ponovna obrada nekih podnetih prijava koje su trebale da prođu, ali su prethodno bile označene kao negativne
 • Rešenja za KYC prijave kojima možda nedostaju kritični podaci iz prethodnih prijava, uključujući neke Yoti KYC kandidate i neke pilot Pi KYC kandidate:
  • Za prethodne Yoti KYC kandidate — Pi Core tim je pripremio poseban brzi Pi KYC proces za popunjavanje podataka koji nedostaju. Za neke Yoti KYC kandidate koji imaju problema sa ovim postupkom, osmišljena je dodatna funkcija za rešavanje ovih slučajeva.
  • Za prethodne KYC Pilot kandidate — Pi Core tim trenutno gradi mehanizam za ponovnu obradu za usklađivanje pilot prijava sa trenutnim KYC zahtevima, kao i funkciju ponovnog podnošenja (koja je opisana u nastavku), kako bi se uskladili sa prijavama koje dobijaju trenutni KYC kandidati. Na primer, ako otpremanje fotografije ili video snimka ne uspe, aktuelni kandidati će imati više šansi da ih ponovo pošalju, što nije bilo moguće u pilot verziji KYC aplikacije.
  • Nova funkcija ponovnog podnošenja se razvija i uskoro će biti objavljena kako bi se prethodnim kandidatima za Yoti KYC ili Pilot KYC omogućilo da ponovo podnesu potpuno novu prijavu ako ne žele da čekaju na prilagođena rešenja pomenuta iznad. Trenutno poboljšano Pi KYC rešenje može da obradi nove prijave za kratko vreme.
 • Proces pružanja podrške pionirima sa složenim žalbama na ime (koje stvaraju komplikacije u obradi njihovog KYC-a), pa mogu zahtevati dodatnu ljudsku pomoć od Validatora da bi bile rešene.

Imajte na umu da su za određene zemlje ili regione, zbog jedinstvenog načina pristupa Pi mreži, potrebne duže i složenije procedure da algoritam Pi KYC mašine obradi njihove naloge, što dovodi do njihovog kašnjenja u prijemu KYC slotova. Stoga je moguće da ove zemlje ili regioni imaju sporije uključivanje u KYC od drugih regiona.

Sve u svemu, za pionire koji još uvek čekaju priliku da podnesu KYC, potrebno je da budu strpljivi dok mreža nastavlja da usavršava KYC rešenje i rešava probleme koji se odnose na njih.

Kao i uvek, hvala na vašoj kontinuiranoj podršci i strpljenju u izgradnji ovog revolucionarnog KYC rešenja zajedno sa nama. Osnovni tim, Moderatori i Validatori iz Pi zajednice širom sveta naporno rade na rešavanju problema i procesuiranju KYC prijava što je brže moguće! Mreža stabilno napreduje tačno na vreme za svoju prvu Mainnet migraciju, oko Pi2Dai, 28. juna 2022. :)Novosti sa prve strane Pi aplikacije 11.06.2022

Ažuriranje softvera iz Maja 2022

Pioniri, dobrodošli u još jedno ažuriranje Pi Network tehnologije i proizvoda!

U nastavku teksta pročitajte o nekim funkcijama koje je Core Team objavio tokom prošlog meseca. Imajte na umu da se ovo ažuriranje prvenstveno odnosi na spoljne Pionirove funkcije što znači da ovo nije potpuna lista svih obavljenih poslova. Na primer, pozadinska tehnička ažuriranja; rutinska ili manja tehnička ažuriranja; operacije ili opšti poslovni rad u zajednici; ili većina radova koji su u toku možda neće biti pomenuti ovde.

Pi KYC aplikacija:

 • Poboljšana je skalabilnost Pi KIC aplikacije – Infrastruktura koja podržava Pi KYC aplikaciju je unapređena tokom meseca na osnovu tekuće KYC analitike. Ove promene su smanjile vreme učitavanja funkcija i poboljšale brzinu kojom automatizovane funkcije aplikacije obrađuju apliciranje.
 • Poboljšana je Pi KYC bezbednost aplikacije - Razvijene su i ugrađene dodatne bezbednosne funkcije.
 • KYC apliciranje je dostupno za mnogo više pionira – Podešena je dnevna stopa po kojoj se KYC apliciranje raspoređuje tokom meseca, a broj dnevnih poziva za podnošenje Pi KYC prijava je sada uvećan za više od 100 puta nego na početku maja.
 • Povećana je propusnost Pi KYC aplikacije – Brzina kojom se KYC prijave pregledaju je povećana tokom meseca. Stopa lažnih negativnih rezultata je takođe opala, što je omogućilo da više prijava bude ispravno odobreno (dok Osnovni tim radi na ponovnoj obradi lažnih negativnih). Pod „lažnim negativnim rezultatima“ podrazumevamo KYC prijave koje su trebale da budu odobrene, ali su prvobitno označene kao negativne.
 • Poboljšana ažuriranja UI/UX - Na mnogim funkcijama je rađeno i ugrađeno tokom meseca, što je pomoglo da se poboljša aplikacija Pi KYC:
  • Urađena su višestruka poboljšanja funkcije detekcije živosti, ubrzavajući test živosti i za KYC kandidate i za validatore, kao i proširenje modela uređaja koji validatorima mogu da prikažu test živosti. Ovo ne samo da olakšava iskustvo kandidata za KYC, već pomaže i u produktivnosti Validatora.
  • Objavljen je kviz koji validatori moraju povremeno da polažu da bi osvežili i proverili svoje znanje o validaciji.
  • Dodat je vodič za validatore o tome kako sprovesti različite tipove KYC pregleda (tj. podudaranje dokumenata, provera životnosti i podudaranje identiteta). Vodič će nastaviti da se ažurira na osnovu tekućih podataka o validaciji.

Pi Generalno:

 • Infrastruktura za migrirajuće pionire – Trenutno se radi na razvoju funkcija i zadataka potrebnih za migraciju Pionira na Pi Mainnet Blockchain, dok se KYC rešenje prilagođava kako bi se verifikovao identitet što većeg broja Pionira!
 • Pi Translation aplikacija – Dizajnirana, razvijena i trenutno u testiranju je aplikacija za prevod raznih Pi aplikacija, npr. za aplikaciju Pi KYC. Ti prevodi će biti prikazani unutar prevedene aplikacije kada Pioniri odaberu drugi jezik. Ova aplikacija za prevođenje je prvi prototip ekosistemske aplikacije koja će kasnije biti dostupna zajednici na korišćenje.

Pi nalog (račun):

 • Višestruke bezbednosne funkcije naloga - Pioniri sada mogu da resetuju svoju lozinku preko ekrana za prijavu ili na stranici profila. Kada Pionir resetuje svoju lozinku on pokreće bezbednosnu funkciju koja ga odjavljuje sa svog Pi naloga na svim uređajima. Poželjno je da Pioniri pokušaju da promene svoju lozinku dok su prijavljeni. Pioniri takođe mogu da naprave izveštaj na svojoj stranici profila ako sumnjaju da je njihov nalog potencijalno kompromitovan, što omogućava dalju istragu.
 • Rešenje greške pri resetovanju lozinke - Ispravljena je greška gde se proces resetovanja lozinke zaglavljivao u koraku verifikacije telefona. Pioniri sada mogu očekivati da bez problema resetuju svoje lozinke.
 • Rešena je greška pri registraciji naloga – Kada Pionir zapčne ali ne dovrši registraciju novog Pi naloga koristeći svoj broj telefona, taj broj telefona je bio zabranjen da se ponovo koristi u drugom pokušaju registracije. U ovom slučaju, Pionir je video poruku o grešci, „broj je već registrovan na drugom nalogu“. Ovo novo ažuriranje omogućava Pionirima da kreiraju naloge ili verifikuju brojeve telefona koji su prethodno bili povezani sa nekompletnom registracijom.

Pi aplikacija:

 • Ispravljen je netačan prikaz približnog prenosivog salda na glavnoj kontrolnoj tabli – Prikaz prenosivog salda u aplikaciji Pi je zasnovan na pogrešnoj stopi. Ovo je bila samo vizuelna greška na ekranu i nije imala nikakvog uticaja na stvarni Pi saldo na Pioneirskim nalozima koji je sačuvan na strani servera. Prikaz je ispravljen i ekran prenosivog stanja sada prikazuje tačniju aproksimaciju.
 • Smernice za novu Pi Art sobu za ćaskanje – Kada uđu u #PiArt sobu za ćaskanje, Pionirima će se prikazati iskačući prozor sa detaljima uputstava za tu sobu. Ove smernice pomažu da Pi Art soba bude fokusirana na Pi Art, smanjujući spam ili zloupotrebu.
 • Funkcija osvežavanja liste Pi Chat soba - Nova funkcija omogućava Pionirima da osveže listu Pi Chat-ova koje su odabrali. Ovo je urađeno kao odgovor na grešku gde Pioniri nisu videli svoju punu listu soba za ćaskanje. Da biste osvežili listu Pi soba za ćaskanje, potegnite listu nadole, baš kao što biste to učinili u mnogim drugim aplikacijama.

Pi novčanik (Wallet):

 • Ispravka ekrana „novčanik je privremeno onemogućen“ – Pioniri su izvestili da je pri prvom otvaranju aplikacije Pi Wallet iskakala poruka „novčanik je privremeno onemogućen“. Ovo ponašanje je ispravljeno i svi Pioniri bi sada trebalo da vide normalnu početnu stranicu Pi novčanika.


Novosti sa prve strane Pi aplikacije 01.06.2022

Osnovna stopa rudarenja je prilagođena

28. decembra 2021. pokrenuli smo Mainnet zajedno sa novim poglavljima ažurirane Pi Bele knjige (decembarska Bela knjiga). Jedno poglavlje, „Model tokena i rudarenje“, opisuje Pi-jev model snabdevanja, novi mehanizam rudarenja i nagrade za rudarenje u okviru ograničene zalihe. Molimo koristite decembarsku belu knjigu koja je povezana „ovde“ kao referenca za sledeće detalje.

1. marta 2022. godine stupila je na snagu formula za izdavanje opadajućih nagrada. Konkretno, osnovna sistemska stopa rudarenja (B) je smanjena na osnovu mesečnog ograničenja zalihe definisanog formulom koja je opisana u narednim pasusima. B ostaje konstantan mesec dana, a zatim se prilagođava svakog sledećeg meseca na osnovu formule.

14. marta 2022. stupio je na snagu novi mehanizam rudarenja, koji uključuje nove nagrade navedene u Decembarskoj beloj knjizi. Pioniri su sada u mogućnosti da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja tako što daju novije, raznovrsnije vrste doprinosa mreži, preko Pi oročavanja, korišćenja aplikacija i rada čvorova (Node).

Na osnovu formule za izdavanje nagrada, osnovna stopa rudarenja (B) ponovo je smanjena 1. juna, kao što je planirano. Ovaj novi B stupa na snagu kada Pionir pokrene svoju prvu novu sesiju rudarenja u junu, i on ostaje konstantan tokom celog meseca. U julu ćemo imati novi B. Ispod je više detalja (objavljenih 1. marta) o formuli za izdavanje nagrada, kako se izračunava B i šta Pioniri mogu da urade da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja.

Nova stopa rudarenja i formula za izdavanje nagrada

Prva verzija Formule za izdavanje nagrada objavljena je 1. marta 2022 — opadajuća eksponencijalna funkcija opisana u nastavku — pri čemu se u kombinaciji sa rudarskim aktivnostima, osnovna sistemska stopa rudarenja (B) smanjuje na osnovu mesečnog ograničenja zalihe koja je određena formulom. Mesečno smanjenje B se dešava prvog dana svakog novog meseca i ostaje konstantan do kraja tog meseca. B će se i dalje prilagođavati na osnovu formule i smanjivati na mesečnom nivou u budućnosti. Imajte na umu da će nova osnovna stopa rudarenja stupiti na snagu po startovanju Pionirovog prvog novog ciklusa rudarenja u mesecu.

Ova formula ima za cilj da obezbedi da Pionirske nagrade za rudarenje budu u okviru ukupnog limita zalihe od 65 milijardi dodeljenih za nagrade za rudarenje, kao što je objavljeno u decembarskoj Beloj knjizi. Ova opadajuća eksponencijalna funkcija zajedno sa novim mehanizmom rudarenja uravnotežuje potrebe mreže za rastom, pristupačnošću, dugovečnošću i oskudicom. Pored toga, to gradi pravu veličinu nagrade svakom Pioniru u odnosu na njegov doprinos mreži.

Iako je B smanjen, Pioniri sada imaju mnogo više načina da daju druge vrste doprinosa mreži i povećaju svoje individualne stope rudarenja. To je, zapravo, jedna od namena novog rudarskog mehanizma. 14. marta (Pi dan), 2022., novi mehanizam rudarenja je stupio na snagu zajedno sa novim tipovima nagrada: oročavanje, korišćenje aplikacija i rad čvora — kao što je navedeno njihovim odgovarajućim formulama u decembarskoj Beloj knjizi.

Zajedno, prva verzija opadajuće formule za nagrađivanje mreže i novi mehanizam rudarenja označavaju veliki napredak u razvoju modela Pi Network tokena i dizajna rudarenja tokom Mainnet faze. Ovi pojačani koraci dodatno ilustruju kako period Zatvorenog Mainnet-a nudi mogućnosti mreže za primenu specifičnih formula zasnovanih na tekućim nalazima, kao i modeliranju tokena i simulacijama.

Imajte na umu da je opadajuća eksponencijalna formula koja je dole u nastavku, prva verzija Formule za izdavanje nagrada, jer je nemoguće precizno predvideti buduće podatke na Mainnetu kao i podatke iz novog rudarenja. Ova prva verzija je dizajnirana na osnovu prošlih podataka, simulacija i najboljih pretpostavki, kao što su 35 milijardi preostalih zaliha za buduće nagrade za rudarenje, pionirsko oročavanje i ukupni faktori ekosistema. Na primer, preostalih 35 milijardi Pi se procenjuje na osnovu trenutno dostupnih podataka o stvarnim mobilnim saldima Pionira. Tačnija cifra će biti određena realizacijom KYC-a mreže i količinom Pi-a koji će biti prenet na Mainnet u budućnosti. Dalji podaci i stalne simulacije će pomoći u proceni takvih osnovnih pretpostavki u formuli za izdavanje nagrada, i na taj način mogu dovesti do prilagođavanja formule u skladu sa ciljevima mreže kao što je objašnjeno gore.

supply_limits (izraženo u Pi/dan) = exp ( − last_day_total_mining_rewards / 1220) • 35,000,000,000 gde su

 • supply_limits su rezultati ove formule koja dodeljuje određenu količinu Pi svakom danu na neograničeno vreme dok se osigurava da ukupna buduća emisija neće premašiti preostalu raspoloživu zalihu,
 • last_day_total_mining_rewards jednaka je ukupnim nagradama za rudarenje Pi izdatim prethodnog dana,
 • 1220 je faktor podešavanja koji će se dalje podešavati u narednim mesecima, i
 • 35 milijardi je procenjeni broj Pi koji će Pioniri moći da kopaju ubuduće.

Kako se izračunava današnji B?

Decembarska Bela knjiga navodi da će se osnovna stopa rudarenja (B) u celom sistemu dinamički prilagođavati kako bi se izdavanje nagrada za rudarenje održalo unutar ograničenja zalihe tokom određenog vremenskog perioda. Vremenski period može biti godišnji, mesečni, dnevni, satni ili čak detaljniji. Radi jednostavnosti, pokrećemo dinamički B na mesečnom nivou, što znači da će B ostati konstantan mesec dana i da će se prilagođavati na osnovu formule za izdavanje nagrada i rudarskih aktivnosti mreže na kraju svakog meseca. Početak sa B koji ostaje konstantan mesec dana pomaže Pionirima da razumeju učešće:

 • novih ograničenja zalihe,,
 • novog mehanizma rudarenja sa novim nagradama i
 • dinamičniju prirodu B (potencijalno u budućnosti).

Oni će uticati postepeno jedan po jedan, s obzirom na to da su ovi koncepti složeni i da svi imaju uticaj na nagrade za rudarenje Pionira. U isto vreme, mesečni period je dovoljno kratak da ispravi bilo kakvo potencijalno prekomerno ili nedovoljno izdavanje Pi koje odstupa od formule za izdavanje nagrada, dok je B dovoljno stabilan da bi Pioniri mogli da prate i prilagode svoje doprinose mreži za nagrade za rudarenje.

B se izračunava svakog meseca na osnovu ograničene zalihe za taj mesec na osnovu ove formule i zbira svih koeficijenata nagrada svih aktivnih pionira od poslednjeg dana prethodnog meseca. Taj B ostaje konstantan tokom celog meseca i ponovo se ažurira prvog dana sledećeg meseca. Ovo prilagođavanje B se dešava svakog meseca ponovo.

Preciznije, vrednost B za dati mesec se izračunava tako što se dnevni supply_limits za tekući mesec sabere iz gornje formule za izdavanje nagrada i podeli se brojem dana u mesecu za ravnomernu dnevnu raspodelu u mesecu i ponovo podeli zbirom koeficijenata rudarskih nagrada svih aktivnih pionira poslednjeg dana prethodnog meseca—uključujući njihove višestruke nagrade Referalnog tima, Sigurnosnog kruga, Pi oročavanja, korišćenja aplikacija i rada čvora (pogledajte decembarsku Belu knjigu: Odeljak: Mainnet Mining Formula da biste razumeli kako izračunati B). Slična ponavljanja izračuna će se dešavati svakog meseca.

Dok B ostaje konstantan u toku meseca, ukupan broj Pi koji se stvarno rudari svakog meseca varira u zavisnosti od ukupnog broja pionira koji aktivno rudare i od doprinosa koji daju u tom mesecu. Na kraju meseca, ukupan broj Pi koji je stvarno iskopan biće upoređen sa brojem koji je prvobitno projektovan formulom. Svako odstupanje između dva broja svakog meseca će dovesti do daljeg prilagođavanja preostalog broja Pi tokom preostalog neograničenog perioda rudarenja, zajedno sa bilo kojim drugim tipovima prilagođavanja objašnjenim iznad, npr. pretpostavljenih 35 milijardi preostalih rudarskih nagrada.

Kao takav, mesečni B može potencijalno da izazove prekomerno izdavanje Pi kada dođe do neočekivanog povećanja broja pionira i njihovih stopa rudarenja, što dovodi do odstupanja od formule za izdavanje nagrada. Ako je takvo odstupanje na mesečnom nivou konstantno veliko, mreža može da pređe na dinamičniju verziju B modela gde mesečno izdavanje Pi ostaje konstantno, ali se B prilagođava na osnovu kraćeg vremenskog perioda. Što je kraći vremenski period za prilagođavanje B, to je manji potencijal za prekomerno ili nedovoljno izdavanje u odnosu na ciljane granice zalihe, i manja je šansa za odstupanje od formule tokom tog perioda. Više podataka o Mainnet-u i novom mehanizmu rudarenja pomoći će da se ispita efikasnost trenutne mesečne dinamike B i utvrdi da li je potrebna dinamičnija verzija B.

Kako pioniri mogu izrudariti više Pi?

Iako je osnovna stopa rudarenja opala, Pioniri imaju više načina da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja, naglašavajući važnost većeg doprinosa mreži. Pored svakodnevnog rudarenja, možete povećati svoju individualnu stopu rudarenja:

 • dovršite svoj Sigurnosni krug da biste nagradu za Sigurnosni krug postavili na maksimum,
 • pozovite svoje prijatelje da rudare Pi, da bi vam povećali nagrade Referalnog tima,
 • podsećajte vaš postojeći Referalni tim da rudare,
 • postavite i obavežite se na konfiguraciju oročavanja ili povećanje vaše trenutno oročavanje,
 • koristite aplikacije u direktorijumu Pi Browser-a radi povećanja nagrada za korišćenje aplikacija, i
 • pokrenite čvor (Node) na Testnetu, za povećanje nagrada za čvorove.

Molimo pogledajte decembarsku Belu knjigu da biste razumeli različite formule nagrađivanja. I imajte na umu da, kao što je pomenuto u decembarskoj Beloj knjizi, sve formule novog rudarenja podležu određenim prilagođavanjima.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 01.03.2022

Osnovna stopa rudarenja je opala

28. decembra 2021. pokrenuli smo Mainnet zajedno sa novim poglavljima ažurirane Pi Bele knjige (decembarska Bela knjiga). Jedno poglavlje, „Model tokena i rudarenje“, opisuje Pi-jev model snabdevanja, novi mehanizam rudarenja i nagrade za rudarenje u okviru ograničene zalihe. Koristite decembarsku Belu knjigu čiji je link u glavnom meniju Pi aplikacije pod “Mainnet” kao osnovu za sledeću najavu ispod.

Kao što je ranije najavljeno, mreža će slediti dole navedene korake kako bi novi mehanizam rudarenja stupio na snagu. Ovi koraci će biti nezavisni i paralelni sa predstojećom masovnom KYC verifikacijom i prenosom Pi salda na Mainnet Blockchain.

 • Na snazi od danas, 1. marta 2022 - Formula za opadajuće izdavanje nagrada će stupiti na snagu. Konkretno, osnovna stopa rudarenja u celom sistemu (B) biće smanjena na osnovu procene maksimalne mesečne zalihe gde B ostaje konstanta mesec dana, i opada svakog narednog meseca. Mehanizam rudarenja inače ostaje isti do 14. Marta.
 • Predstoji 14. marta (dan Pi), 2022 - Novi mehanizam rudarenja, koji uključuje nove nagrade navedene u decembarskoj Beloj knjizi, stupiće na snagu. Pioniri će moći da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja tako što će davati novije, raznovrsnije vrste doprinosa mreži preko Pi oročavanja, korišćenja aplikacija i funkcije čvorova.

Objavljujemo novu stopu rudarenja i formulu za izdavanje nagrada

Danas, 1. marta 2022., najavljujemo prvu verziju Formule za izdavanje nagrada – opadajuću eksponencijalnu funkciju opisanu u nastavku – pri čemu se osnovna stopa rudarenja (B) u celom sistemu smanjuje na osnovu mesečnog limita zalihe. B se danas smanjio na 0,02367198839 Pi na sat, i ostaće konstantan tokom marta 2022 nakon čega će se mesečno smanjivati. Imajte na umu da će nova osnovna stopa rudarenja stupiti na snagu nakon završetka vašeg poslednjeg ciklusa rudarenja koji i dalje ima staru stopu. Ova formula ima za cilj da obezbedi da pionirske nagrade za rudarenje budu u okviru ukupnog limita zalihe od 65 milijardi, kao što je objavljeno u decembarskoj Beloj knjizi. Ova opadajuća eksponencijalna funkcija zajedno sa novim mehanizmom rudarenja uravnotežuje potrebu mreže za rastom, dostupnošću, dugovečnošću, kao i oskudici. Pored toga, to gradi pravu veličinu nagrade svakom Pioniru u odnosu na njegov doprinos mreži.

Iako je B smanjen, Pioniri će uskoro imati mnogo više načina da daju druge vrste doprinosa mreži i povećaju svoje individualne stope rudarenja. To je, zapravo, jedna od namena novog rudarskog mehanizma. 14. marta (Pi dan) 2022, novi mehanizam rudarenja će stupiti na snagu zajedno sa novim tipovima nagrada: oročavanje, korišćenje aplikacije i rad čvora — kao što je navedeno njihovim odgovarajućim formulama u decembarskoj Beloj knjizi.

Zajedno, prva verzija opadajuće formule za nagrađivanje mreže i predstojeći novi mehanizam rudarenja označavaju veliki napredak u razvoju Pi Network modela tokena i dizajna rudarenja tokom Mainnet faze. Ovi pojačani koraci dodatno ilustruju kako period Zatvorenog Mainnet-a nudi mogućnosti mreži za primenu specifičnih formula zasnovanih na tekućim nalazima, kao i modeliranju tokena i simulacijama.

Imajte na umu da je opadajuća eksponencijalna formula koja je dole u nastavku, prva verzija Formule za izdavanje nagrada, jer je nemoguće precizno predvideti buduće podatke na Mainnetu kao i podatke iz novog rudarenja. Ova prva verzija je dizajnirana na osnovu prošlih podataka, simulacija i najboljih pretpostavki, kao što su 35 milijardi preostalih zaliha za buduće nagrade za rudarenje, pionirsko oročavanje i ukupni faktori ekosistema. Na primer, preostalih 35 milijardi Pi se procenjuje na osnovu trenutno dostupnih podataka o stvarnim mobilnim saldima Pionira. Tačnija cifra će biti određena realizacijom KYC-a mreže i količinom Pi-a koji će biti prenet na Mainnet u budućnosti. Dalji podaci i stalne simulacije će pomoći u proceni takvih osnovnih pretpostavki u formuli za izdavanje nagrada, i na taj način mogu dovesti do prilagođavanja formule u skladu sa ciljevima mreže kao što je objašnjeno gore.

supply_limits (izraženo u Pi/dan) = exp ( − last_day_total_mining_rewards / 1220) • 35,000,000,000 gde su

 • supply_limits su rezultati ove formule koja dodeljuje određenu količinu Pi svakom danu na neograničeno vreme dok se osigurava da ukupna buduća emisija neće premašiti preostalu raspoloživu zalihu,
 • last_day_total_mining_rewards jednaka je ukupnim nagradama za rudarenje Pi izdatim prethodnog dana,
 • 1220 je faktor podešavanja koji će se dalje podešavati u narednim mesecima, i
 • 35 milijardi je procenjeni broj Pi koji će Pioniri moći da kopaju ubuduće.

Kako se izračunava današnji B?

Decembarska Bela knjiga navodi da će B biti dinamički prilagođen kako bi se izdavanje nagrada za rudarenje zadržalo unutar maksimalne zalihe tokom određenog vremenskog perioda. Vremenski period može biti godišnji, mesečni, dnevni, satni ili čak detaljniji. Radi jednostavnosti, pokrećemo dinamički B na mesečnom nivou, što znači da će B ostati konstantan mesec dana i da će se prilagođavati na osnovu formule za izdavanje nagrada i rudarskih aktivnosti mreže na kraju svakog meseca. Početak sa B koji ostaje konstantan mesec dana pomaže Pionirima da razumeju učešće

 • novih ograničenja zalihe (na snazi danas),
 • novog mehanizma rudarstva sa novim nagradama (na snazi 14. marta 2022.) i
 • dinamičniju prirodu od B (potencijalno u budućnosti)

uticaće postepeno jedan po jedan, s obzirom na to da su ovi koncepti složeni i da svi imaju uticaj na nagrade za rudarenje Pionira. U isto vreme, mesečni period je dovoljno kratak da ispravi bilo kakvo potencijalno prekomerno ili nedovoljno izdavanje Pi koje odstupa od formule za izdavanje nagrada, dok je B dovoljno stabilan da bi Pioniri mogli da prate i prilagode svoje doprinose mreži za nagrade za rudarenje.

Dakle, novi B koji je na snazi danas se izračunava tako što se zbroje dnevni supply_limits za prvi mesec iz gornje formule za izdavanje nagrada i podeli se sa 31 (broj dana u martu) za ravnomernu dnevnu alokaciju u toku meseca i ponovo se podeli sa zbirom koeficijenata rudarskih nagrada svih aktivnih pionira poslednjeg dana februara—uključujući njihove višestruke nagrade Radnog tima i Sigurnosnih krugova, i njihove procenjene višestruke vrednosti za oročavanje, korišćenje aplikacija i nagrada za čvorove u novom mehanizmu rudarenja u martu (pogledajte Decembarsku Belu knjigu: Odeljak: Formula za rudarenje u Mainnet-u da biste razumeli kako izračunati B). Slična ponavljanja izračuna će se dešavati svakog meseca ubuduće. Na primer, 1. aprila, B će biti preračunat na osnovu maksimalne zalihe za drugi mesec iz ove formule i zbira svih koeficijenata nagrada svih aktivnih pionira od poslednjeg dana marta. Ovaj B će ostati konstantan do aprila i ponovo će se ažurirati 1. Maja.

Dok B ostaje konstantan u toku meseca, ukupan broj Pi koji se zaista rudari svakog meseca varira sa stvarnim ukupnim doprinosom Pionira koji aktivno rudare u tom mesecu. Na kraju meseca, ukupan broj Pi koji je stvarno iskopan biće upoređen sa brojem koji je prvobitno projektovan formulom. Svako odstupanje između dva broja svakog meseca će dovesti do daljeg prilagođavanja preostalog broja Pi tokom preostalog neograničenog perioda rudarenja, zajedno sa bilo kojim drugim tipovima prilagođavanja objašnjenim iznad, npr. pretpostavljenih 35 milijardi preostalih rudarskih nagrada.

Kao takav, mesečni B može potencijalno da izazove prekomerno ili nedovoljno izdavanje Pi, što dovodi do odstupanja od formule za izdavanje nagrada. Ako je takvo odstupanje na mesečnom nivou konstantno veliko, mreža može da pređe na dinamičniju verziju B modela gde mesečno izdavanje Pi ostaje konstantno, ali se B prilagođava na osnovu kraćeg vremenskog perioda. Što je kraći vremenski period za prilagođavanje B, to je manja šansa za prekomerno ili nedovoljno izdavanje u odnosu na ciljane maksimalne zalihe, i manja je šansa za odstupanje od formule tokom tog perioda. Više podataka o Mainnet-u i novom mehanizmu rudarenja pomoći će da se ispita efikasnost trenutne mesečne dinamike B i utvrdi da li je potrebna dinamičnija verzija

Šta pioniri mogu da urade?

Iako je osnovna stopa rudarenja opala, uskoro stižu nove nagrade za rudarenje. Objavićemo još jednu najavu na Dan Pi 14. marta da bismo pokrenuli novi mehanizam rudarenja i nagrade, i dalje objasnili kako Pioniri mogu da povećaju svoje individualne stope rudarenja davanjem drugih vrsta doprinosa. Do tada, možete nastaviti da povećavate individualne stope rudarenja u naredne dve nedelje na sledeći način:

 • nastavite da rudarite kao i ranije da biste dobili novu osnovnu stopu rudarenja,
 • dovršite svoj Sigurnosni krug da biste nagradu za Sigurnosni krug postavili na maksimum,
 • pozovite nove prijatelje putem vašeg koda da kopaju Pi i da povećaju vaš Radni tim i njegove nagrade, i
 • podsećajte vaš postojeći Radni tim da rudare.

Pored toga, podesite svoju konfiguraciju oročavanja, da bi videli kako oročavanje može da poveća brzinu rudarenja u novom interfejsu za simulaciju rudarenja i odredite konfiguraciju oročavanja pre nego što novi mehanizam rudarenja stupi na snagu 14. marta. Molimo vas da tapnete na taster oročavanja „Lockups“ na početnom ekranu Pi aplikacije da biste konfigurisali oročavanje. Što je veći procenat i što je duže trajanje oročavanja, to će biti veća brzina rudarenja.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 18.02.2022

Novi plan realizacije rudarenja

28. decembra 2021. pokrenuli smo Mainnet zajedno sa novim poglavljima ažurirane Pi Bele knjige (decembarska Bela knjiga). Jedno poglavlje, „Model tokena i rudarenje“, objašnjava Pi-jev model snabdevanja, novi mehanizam rudarenja i nagrade za rudarenje u okviru ograničene zalihe. Koristite decembarsku Belu knjigu čiji je taster na početnom ekranu Pi aplikacije, kao osnovu za sledeću najavu.

Kao što je navedeno u decembarskoj Beloj knjizi, zaliha za nagrade za rudarenje iznosi 65 milijardi Pi, što uključuje nagrade koje su Pioniri kopali u fazi pre Mainnet-a i nagrade za buduće rudarenje kroz novi mehanizam rudarenja. Novi mehanizam rudarenja treba da podstakne više vrsta i veličine doprinosa Pionira mreži, neophodnih za njenu Mainnet fazu. Izdavanje mrežnih nagrada se nastavlja a ograničena zaliha u datom vremenskom periodu biće zasnovana na formuli opadanja (formula za izdavanje nagrada).

Osnovni tim je radio na formuli za izdavanje nagrada kroz ekonomsko modeliranje i simulacije. Prva verzija specifične formule biće objavljena 1. marta 2022. Istog datuma, Pi Netvork će takođe usvojiti prvi korak novog mehanizma rudarenja. Pošto je formula za izdavanje mrežnih nagrada opadajuća funkcija, očekuje se da će se osnovna stopa rudarenja (B) u celom sistemu smanjiti na osnovu proračuna navedenog u decembarskoj Beloj knjizi. Dakle, rudarite i podsetite svoj tim da rudari po višoj stopi dok možete pre 1. Marta.

Mrežno usvajanje novog mehanizma rudarenja biće nezavisno i paralelno sa masovnom migracijom na Mainnet blockchain. Novi mehanizam rudarenja sastoji se od dva glavna aspekta: 1) od ograničene zalihe u datom vremenskom periodu i 2) nove nagrade za rudarenje u novom rudarskom mehanizmu. Dok je migracija KYC-a i Mainnet-a u toku, mreža će istovremeno pratiti vremensku liniju ispod kako bi svaki aspekt novog mehanizma rudarenja stavio na snagu.

Osnovni tim je ovog oktobra proveo značajnu količinu vremena na uvođenju novih i obnovljenih funkcija produkata u Pi ekosistemu, uključujući naš novi KYC App Pilot i Block Explorer. Detaljnija ažuriranja su sledeća.

 • 1. marta 2022. – Formula za izdavanje nagrada koja definiše ograničenu zalihu u datom vremenskom periodu stupa na snagu. Osnovna stopa rudarenja u celom sistemu biće smanjena na osnovu ograničene zalihe. Mehanizam rudarenja inače ostaje isti do 14. Marta.
 • 14. marta (Pi dan), 2022. – Novi mehanizam rudarenja, uključujući nove vrste nagrada koje su navedene u odgovarajućim formulama u decembarskoj Beloj knjizi, stupa na snagu. Pioniri će moći da povećaju svoju individualnu stopu rudarenja davanjem različitih vrsta doprinosa mreži.

Novi mehanizam rudarenja će uvesti novu eru za mrežu. Kopajte sa višim brzinama dok možete. Srećno rudarenje!Novosti sa prve strane Pi aplikacije 09.11.2021

Novosti iz oktobra 2021

Zanima vas na čemu Pi Core tim radi iza kulisa pre Mainneta? Ne tražite dalje – objavljujemo mesečne novosti koje će biti objavljene početkom svakog meseca sa pregledom rada u prethodnom mesecu. Ova ažuriranja će se fokusirati na ažuriranja Pi tehnologije i istaknute proizvode kako bi prikazali završene i tekuće napore Pi Core tima u razvoju našeg projekta. Ali ovo neće biti potpuna lista svih poslova koje je Glavni tim obavio tokom tog perioda (npr. bez manjih ili rutinskih tehnoloških ažuriranja, zajednice, operacija ili opštiih poslovnih radova). Sva naredna ažuriranja možete pratiti na https://minepi.com/blog

Osnovni tim je ovog oktobra proveo značajnu količinu vremena na uvođenju novih i obnovljenih funkcija produkata u Pi ekosistemu, uključujući naš novi KYC App Pilot i Block Explorer. Detaljnija ažuriranja su sledeća.

 • KYC
  • Razvijena, testirana sa moderatorima zajednice i implementirana KYC Pilot aplikacija na ograničenom uzorku kako bi se započeo proces verifikacije Pionira i poboljšalo korišćenje aplikacije kao i automatizacija tog procesa
 • Pi Block Explorer
  • Razvijen i stavljen u primenu Pi Block Explorer koji može pomoći Pionirima da vide istoriju transakcija i istraže podatke o transakcijama kao što su pošiljalac, primalac, iznos. Pogledajte uživo na https://minepi.com/blockexplorer/
  • Možete mu pristupiti u Pi pretraživaču klikom na ikonu blockchain.pi na početnom ekranu Pi pretraživača
 • Pi Browser
  • Urađena nova verzija Pi pretraživača v. 1.4
   • Ažuriranje funkcionalnosti za ugrađivanje dubokog linka
   • Pioniri mogu postaviti pi:// duboku vezu koje će preusmeriti na Pi pretraživač bez potrebe da ručno otvaraju Pi pretraživač
 • Pi Platforma
  • Dizajniranje demo aplikacije za programere da vide Pi SDK i implementacija API-ja
  • Razvijanje dodatne dokumentacije o toku plaćanja za funkcionalnosti koje traži zajednica
  • Dizajniranje i arhitektura budućih API-ja platforme
  • Dizajniranje integracije video reprodukcije za ugrađene video zapise
 • Pi Wallet
  • Dizajniranje obaveštenja kako bi se Pioniri obavestili kada prime uplatu na blockchain-u
  • Razvijena ispravka grešaka za Android korisnike koji nisu mogli da vide pristupnu frazu za novčanik
 • Brainstorm app
  • Pokrenuta je redizajnirana aplikacija koja prikazuje pobednike Hakatona, prikazujući poboljšano korisničko okruženje
  • Poboljšana funkcionalnost “tag” oznaka za korisnike da kreiraju svoje prilagođene oznake na svojim projektima
  • Primenjena je funkcija koja omogućava projektima da upload-uju logotipe na svoju “brainstorm” stranicu
 • Pi Node
  • Primenjeno razlaganje za grešku „Čvorovi se ne sinhronizuju“
 • Infrastruktura
  • Razvijena i primenjena inicijativa za skaliranje baze podataka kako bi se poboljšala propusnost
 • Pi Generalna poboljšanja
  • Razvijanje automatske verifikacije email adrese za naloge
  • Primenjene dodatne funkcije za bezbednost i praćenje kao pomoć moderatorima u moderiranju sadržaja
  • Primenjena ispravka za uklanjanje članova iz Earning Team Chat-a. Kreatori pričaonica će sada moći da uklone Pionire iz svojih Earning Timskih pričaonica


Novosti sa prve strane Pi aplikacije 27.06.2021

2021 Pi2Day

Kako bi proslavili Pi2 dan, uzbuđeni smo što smo pokrenuli novu uslužnu Pi Apps platformu, Portal za Pi programere i Pi Hackathon. Programeri zajednice sada će moći da započnu izgradnju i testiranje aplikacija na Pi platformi za milione korisnika.

Pregled i značaj projekta

Pi je globalna kripto valuta sa visokim protokom transakcija, pružajući trenutna globalna finansijska poravnanja. Povrh ovog uslužnog programa, Pi Network nastoji da se samoaktuelizuje pružajući vrednost kroz decentralizovanu mrežu programskih uslužnih programa (aplikacija) koji koriste Pi blockchain kao sredstvo razmene za transakcije roba i usluga. Nova Pi Utilities platforma je izgrađena kao infrastruktura u tom cilju, povezujući se sa Pi Testnet blockchain-om u pozadini (i na kraju sa Mainnet-om) i sa korisničkom dostupnošću Pi Brovser-a u frontendu.

Pokretanje platforme Pi Utilities

Kroz razvoj zajednice, aplikacije Pi biće implementirane kao veb-aplikacije koje se pokreću unutar Pi Browser-a. Uz trenutni SDK, Pioniri mogu da vrše Test-Pi plaćanja nezavisnim aplikacijama i obrnuto. Plaćanje Pi uvek se pokreće i dozvoljava na računarskom uređaju pošiljaoca, bilo da je reč o pojedinačnom Pioniru ili nezavisnoj aplikaciji, jer je pošiljalac taj koji mora da ga potpiše sopstvenim privatnim ključem. Nezavisne Pi aplikacije mogu da zatraže od Pionira da im plati Pi za robu i usluge putem Pi novčanika jednostavnim JavaScript pozivom koristeći Pi JavaScript SDK. Pioniri plaćaju potpisivanjem transakcije putem svog Pi novčanika. Nezavisne aplikacije Pi mogu da pošalju Pi Pionirima tako što će se prijaviti putem svog novčanika za programere na svojim serverima.

Pioniri mogu da posete veb lokaciju nezavisnih aplikacija putem Pi Browser-a. Kada žele da kupe nešto u toj aplikaciji, mogu da “tap to pay-in-Pi” (dodirnu za plaćanje u Pi) da bi bili preusmereni na adresu Pi novčanika wallet.pi, gde mogu pristupiti sopstvenom novčaniku i odobriti plaćanje. Nakon što se uplata uspešno registruje na Pi blockchain, biće preusmereni nazad na adresu nezavisne aplikacije da bi nastavili.

Sve transakcije koje se dešavaju na trenutnoj platformi koriste samo Test-Pi, jer su njeni tokovi plaćanja SDK i Pi aplikacija povezani sa Pi Testnet blockchain-om. Cilj nam je da ponovimo i poboljšamo platformu i njene Pi aplikacije sa zajednicom, tako da budu kompatibilni i spremni za rad nakon pokretanja Mainneta.

Da bi se programeri aplikacija ekosistema usredsredili na razvoj Pi uslužnih programa i mogućnosti bez brige o skalabilnosti i troškovima servera, izgradili smo standardizovane resurse za razvoj i primenu - specijalizovani Kubernetes klaster sa pratećim Docker kontejnerima (priključcima). Programeri aplikacija za ekosisteme mogu da otpremaju svoje aplikacije direktno na Pi-ov klaster hiljada CPU servera, spremnih za pokretanje. Više detalja o ovom resursu biće objavljeno uskoro.

Pokretanje platforme Pi Utilities

Pokrenut pre nekoliko nedelja, novi portal za programere kompanije Pi Network omogućava programerima zajednice da se registruju za akreditive za pristup Pi Platform API-ima i stvaranju nezavisnih Pi aplikacija na Pi Testnet mreži. Putem programeskog portala programeri mogu u budućnosti pristupiti različitim resursima i obavljati provere usklađenosti.

Za najave, iterativnu komunikaciju i upravljanje zajednicom programera, takođe pokrećemo namenski Discord server za programere koji se povezuju i zajedno grade Pi. Discord server će pružiti obrazovne resurse, AMA-e i događaje u zajednici posvećene pomoći zajednici programera da izgradi sledeću generaciju Pi Apps. Učesnici koji 1) polože kviz za programere na Brainstorm-u da bi postali verifikovani programeri i/ili 2) se pridruže Hackathon timu biće pozvani na ovaj Discord server. Ako pripadate nekoj od gore navedenih kategorija, sačekajte naš poziv u našoj Pi aplikaciji.

#BuildPi2gether Pi Hackathon najava

Da bi započeo pokretanje zajednice programera, Pi Network danas najavljuje početak našeg novog Pi Hackathona! #BuildPi2gether Hackathon je zajednički događaj na kojem se pioniri i programeri udružuju u izgradnji budućnosti Pi-a. Bićemo domaćini Hackathona tokom 7 nedelja od 28. juna do 10. avgusta.

Postoje dve kategorije aplikacija za izgradnju:

Ekosistemske aplikacije - Funkcionalne aplikacije koje poboljšavaju ekosistem i funkcije.
Poslovne aplikacije - Aplikacije koje služe potrošačkim ili trgovinskim proizvodima.


Nagrade

100.000 USD i 100.000 Pi biće ponuđene kao nagrade za vrhunske timske projekte koji ispunjavaju kriterijume.

Za svaku kategoriju aplikacija (Ekosistemske i poslovne aplikacije):

 • 1. nagrada = 20.000 američkih dolara + 20.000 pi
 • 2. nagrada = 15.000 američkih dolara + 15.000 pi
 • 3. nagrada = 10.000 američkih dolara + 10.000 p
 • Počasna priznanja (5 dobitnika) = 1.000 američkih dolara svaki + 1.000 pi
l: Do 50.000 američkih dolara i 50.000 Pi u nagradama po kategoriji, što čini 100.000 američkih dolara i 100.000 pi u obe kategorije.

Izabrane sudije i Pionirska zajednica ocenjivaće završene projekte, a Pi Core tim će na osnovu ovih ocena odrediti pobednike.

  Da biste učestvovali u mrežnom hakatonu:
 • Pridružite se Hackathonu u aplikaciji Brainstorm
 • Predložite ideju ili se pridružite postojećem timu.
 • Pridružite vaše Hackathon timove namenskom Discord kanalu nakon poziva na novi programerski Discord server.
 • Počnite da gradite svoju ideju sa svojim timom do 10. avgusta sa srednjoročnim izveštajem o napretku i završnom video prezentacijom!
  Da biste učestvovali u mrežnom hakatonu:
 • Razvoj: graditelji nezavisne Pi aplikacije kodiranjem
 • Biznis: Profesionalci koji određuju poslovnu održivost i rast projekta
 • Marketing i komunikacije: Specijalisti koji zajednici predstavljaju svoju viziju proizvoda
 • Dizajn: Umetnici koji kreiraju UI/UX aplikacije za Pionirsku upotrebljivost
 • Ostalo: Pi Hackathon je otvoren za sve! Komunicirajte i koristite svoje posebne veštine da biste doprineli budućnosti Pi-a. Obratite se timovima i podelite svoju stručnost.

Za detaljan dnevni red Hackathona pročitajte više na ovom blogu.

Sve u svemu, Pi Hackathon će pomoći u podsticanju decentralizovanog razvoja Pi-ovog ekosistema na Pi platformi, koristeći snagu naše globalne zajednice da postigne širinu i razmere tradicionalnih ekonomija, gde se stvaraju stvarne vrednosti i usluge.

Pioniri, hajde da izgradimo Pi zajedno!!! (#BuildPi2gether)Novosti sa prve strane Pi aplikacije 22.05.2021

Ažuriranja i plan za Q2 (drugi kvartal 2021)

Strategije Osnovnog tima uvek su bile decentralizacija, izgradnja ekosistema i rast mreže.

U prvom kvartalu (Q1) izdali smo Pi novčanik - važnu prekretnicu ka decentralizaciji - omogućavajući svim Pioneerima interakciju sa Pi Testnet-om i pripremu mreže za Mainnet. Takođe smo objavili Pi Browser - novi interfejs Pi Utilities platforme - koji će omogućiti da se Pi Apps lako prave, testiraju i da ima se lako pristupa. Istovremeno, mreža je narasla na preko 17 miliona angažovanih Pionira.

U drugom kvartalu (Q2), nastavljajući rad na Testnetu i rastu, Osnovni tim (Core Team) se fokusirao na izgradnju i poboljšanje Pi Utilities platforme - neophodne infrastrukture za izgradnju Pi ekosistema. Mi verujemo da će se stvaranje prave vrednosti dogoditi u uslužnim programima i aplikacijama, pa je razvoj uslužne platforme uvek bila važna strategija u Pi Network-u. U kontekstu nestabilnosti tržišta i galame u kripto svetu, stvarne usluge i snažan ekosistem najbolja su odbrana.


Konkretno, radimo na sledećim stvarima za Pi Utilities platformu, a one će biti objavljene kasnije u drugom kvartalu:

 • Integracija sa Testnet-om
  Ovo će omogućiti nezavisnim Pi aplikacijamai da pozivaju Pi novčanike i šalju transakcije u Pi Testnet. Kada Mainnet bude aktivan, ovaj proces će se povezati sa Mainnet-om, što će omogućiti Pionirima da troše Pi u Pi aplikacijama.

 • Integracija sa Pi pregledačem (Pi Browser)
  Kao što je pomenuto u pokretanju pregledača, Pi pregledač je otvoreniji interfejs nove uslužne platforme.

 • Novi portal za programere
  Nezavisni programeri Pi aplikacija će moći da se prijave i zatraže ovlašćenje za korišćenje određenih resursa.

 • Standardizovano okruženje za izgradnju i primenu aplikacija ekosistema
  Ovo će omogućiti programerima ekosistema da izgrade svoju aplikaciju na način koji neće zahtevati mnogo daljih komplikacija u primeni na Pi serverima i moći stići do miliona Pionira. Podsećanja radi, aplikacije ekosistema su aplikacije Tipa 2 Pi Apps koje obično nemaju poslovni model, ali pružaju nedostajuće funkcije ekosistema, za razliku od poslovnih aplikacija Tipa 1.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 14.03.2021

Srećan Pi Dan
Izveštaj za 2020

Proslavljajući Pi dan, Glavni tim (Core Team) predstavlja nekoliko novih nadogradnji koje su važne prekretnice u projektu i zbog kojih Pioniri brinu. Dan Pi za nas predstavlja vreme kada se osvrćemo ka onome šta smo izgradili i postigli, kao i vreme za gledanje unapred.

Pi novčanik (Wallet)

Danas najavljujemo da će Pi novčanik koji je povezan sa Pi Testnet-om (druga faza) biti lansiran za Pionire 31. marta 2021. Kao što je pomenuto u ranijoj najavi novčanika Glavni tim je proveo poslednjih nekoliko meseci u dizajniranju, razvoju i prepravljanju više verzija novčanika sa moderatorima i čvorovima (Node), u potrazi za funkcionalnim, prilagodljivim i nadamo se jednostavnim novčanikom za sve Pionire.

Pi Novčanik će omogućiti Pionirima da kreiraju parove ključeva (Javni i Tajni ključ) i da bezbedno čuvaju svoje tajne ključeve na svom telefonu lokalno, po principu bez nadzora ("non-custodial"). U trenutnoj fazi, Pi novčanik će biti povezan sa Pi Testnet-om i pokrenut sa Test-Pi novčićima iz Pi Testnet izvora, koji je zadužen za distribuciju besplatnog Test-Pi-a. Pioniri će sa novčanikom moći da šalju i primaju Test-Pi na Testnet-u baš kako bi to na kraju moglo da funkcioniše u Trećoj fazi, u Mainnet-u, sa stvarnim Pi-jem. Naravno, prepravljanje dizajna našeg novčanika radiće se i dalje, što znači da će se usput poboljšavati i posle objavljivanja 31. marta, pa su povratne informacije od svih Pionira dobrodošle.

Želimo da naglasimo da Test-Pi (ili test-π) NIJE PRAVI Pi! Test-Pi služi isključivo testiranju transakcija na Pi Testnet-u i on NEMA NIKAKVU VREDNOST. Saldo Test-Pi u novčaniku može biti resetovan, jer će se Testnet povremeno resetovati kao deo testiranja. Imajte na umu da je prodaja Pi-a trenutno neovlašćena i krši Opšte uslove i pravila, što može dovesti do zamrzavanja računa. Molimo vas da prijavite prekršioce.


Unapređenje Node i Testnet-a

Budući da se Glavni tim obavezao na lansiranje Pi Mainnet-a do kraja godine, rad na Node-u i Testnet-u je najvažniji za taj čin. U proteklih nekoliko meseci uložili smo ogromne napore da unapredimo Node softver, Testnet, infrastrukturu i prilagodljivost.

Objavili smo više verzija Pi softvera za računare, a najnovija je v0.4.3. Trenutno postoji preko 140.000 instalacija Pi Node koji su aktivni svakog dana. Na osnovu procene njihove dostupnosti i pouzdanosti, upisali smo oko 10.000 podnosilaca Node zahteva da prate "blockchain" i pokreću "Pi consensus container". Sa oko 10.000 funkcionalno aktivnih čvorova, Pi Testnet je već jedna od najvećih "peer to peer" mreža na svetu. To takođe znači da smo korak bliže ka Trećoj fazi, decentralizovanom Mainnet-u, čiji je cilj lansiranje do kraja ove godine.

Takođe je mnogo urađeno na infrastrukturi. Kako bi se omodgućilo Pi novčaniku da vrši transakcije Test-Pia u Testnet-u, Glavni tim je kreirao izvor (Pi faucet) i povezao novčanike sa Testnet Blockchain-om. Članovi zajednice stvorili su pretraživač blokova i kontrolnu tablu mreže čvorova kao korisnički interfejsi za pregled Blockchain-a i mreže čvorova. Štaviše, sve gore navedene stavke uključuju mnogo rada na prilagođenju, s obzirom na veličinu naše mreže.

KYC

Upravo smo najavili u okviru proslave Dana Pi da je Glavni tim obezbedio dodatnih 100.000 besplatnih KYC slotova izabranim Pionirima širom sveta kako bi pokrenuli Pi ekonomiju. Pored toga, Glavni tim je započeo tehnički i logistički rad na KYC rešenjima koja su pokrenuta zajednicom i predložena u aplikaciji Brainstorm za masovnu većinu Pionira, u nadi da će postići jeftina ili besplatna KYC rešenja za sve stvarne ljudske Pionire. Dakle, ako još uvek niste dobili KYC slot, budite strpljivi.

Pi uslužne platforme

Glavni tim je pokrenuo Brainstorm aplikaciju sa nadom da će se pioniri udružiti i predložiti ideje za nove Pi aplikacije te napraviti vlastite timove ili se pridružiti postojećim timovima kako bi omogućili da ideje postanu stvarnost. Do sada smo dobili 33.367 predloga Pi Aplikacija. Zbog velike količine predloga, napravili smo mehanizam za slepu reviziju u dva koraka uz pomoć malih grupa pionira kako bismo izdvojili najbolje i izvodljive predloge koji pružaju konkretan plan primene. Trenutno je završen drugi korak slepe revizije za prethodne prijave, ali se i dalje mogu podnositi novi predlozi. Uskoro ćemo objaviti početnu selekciju predloga ekosistemskih aplikacija celoj zajednici na pregled, podršku i moguće priključenje.

Pored uslužnih mogućnosti, Glavni tim je dizajnirao i razvio novi i otvoreniji korisnički interfejs Pi uslužne platforme za koji se nadamo da će bolje poslužiti izgradnji ekosistema. Konkretnija ažuriranja nove platforme po meri Pi uslužnih programa i ekosistema biće objavljena 31. Marta.

Chat funkcije

Glavni tim radi na poboljšanjima pričaonica (chat soba) kako bi se otkrili spameri i trolovi a podstakli konstruktivni razgovori među pionirima. Danas smo pokrenuli neke chat funkcije u nekoliko određenih chat soba sa idejom decentralizovanog moderiranja koja će omogućiti starijim pionirima u chatu da označe sve spam i trol poruke novih pionira, kao i npr. spam botova. Takve oznake će učiniti da spam poruka nestane sa chata, a pošiljalac ovih poruka može da se žali u slučaju da misli da je nepravedno označen. Žalba može da bude odobrena ili odbačena od strane Moderatora u chatu. Lažno označavanje u slučaju da Moderatori uvaže žalbu pošiljaoca, rezultovaće uklanjanjem mogućnosti označavanja poruka starijim pionirima, kao mere sprečavanja zlonamernog označavanja dobrih poruka. Ideja je da se ohrabre pioniri da pomažu zaštiti i održavanju kvaliteta naših chat soba.

Zaključak

Bila je to neverovatna, izazovna i ispunjena godina u kojoj smo zajedno izgrađivali Pi, od prošlog Pi Dana. Svim pionirima širom sveta, Glavni tim ceni vaše poverenje u projekat i u Glavni tim uprkos glasinama u svetu, ceni vaše doprinose razvoju naše mreže, podržavanje Testneta, branjenje projekta i pokretanje Pi ekonomije, ceni vašu brigu o napretku projekta, o zdravlju naše zajednice i ceni vašu kreativnost u Pi uslužnim programima, u izgradnji ekosistema i u Pi umetnosti. Ono što vredi uraditi nikada nije lako. Srećni smo što ste na putu da sa nama prevazilazite jednu poteškoću za drugom. Glavni tim ne može obećati uspeh, ali se obavezuje da će se potruditi da izgradi i vodi projekat zajedno sa svim pionirima širom sveta ka svojoj viziji - primenljivoj globalnoj digitalnoj ekonomiji.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 12.03.2021

Proslava Pi dana:
Dodatnih 100K besplatnih KYC slotova

KYC Vesti

Kao deo vesti o obeležavanju Dana Pi, danas najavljujemo još jednu besplatnu turu od 100.000 KYC-a za zajednicu. Od najave početnih 100.000 besplatnih KYC slotova, kompletirali smo ih za odabrane Pionire širom sveta na osnovu njihovih prošlih i budućih doprinosa Pi-u, uključujući Node, platformu, zajednicu, angažman itd. Danas nudimo dodatnih 100.000 besplatnih KYC slotova što ukupno iznosi 200.000, kako bi nastavili sa rastom KYC članova koji će da podrže naš Testnet, izgrade naš ekosistem i pokrenu Pi ekonomiju.

U međuvremenu, Glavni tim (Core Team) je započeo tehnički i logistički rad na KYC rešenjima koje predvodi zajednica, što je predloženo u aplikaciji Brainstorm za masovnu većinu Pionira, u nadi da će postići jeftina KYC rešenja za sve stvarne ljudske pionire. Dakle, ako još uvek niste dobili KYC slot, budite strpljivi.

Kao što je definisano u našim pravilima o privatnosti na pi.app/privacy, KYC podaci se prikupljaju i koriste isključivo za verifikaciju identiteta Pionira i za usklađenost sa regulatornim zahtevima i politikom mreže Pi, gde samo stvarna ljudska bića mogu primati Pi. Nikada nismo prodali nijedan prikupljeni KYC podatak i nećemo to učiniti bez vašeg pristanka.

Podsetnik: Svi Pi KYC procesi pokreću se samo iz Pi aplikacije, a Pioniri će biti obavešteni u okviru aplikacije ako budu izabrani za besplatan KYC slot. Pazite se prevara koje tvrde da daju ili prodaju mogućnosti Pi KYC verifikacije izvan naše aplikacije.


Ažurirana verzija našeg prethodnog saopštenja o KYC-u za kompletno razumevanje

Zašto nam treba KYC?

Vizija Pi Networka je da izgradi inkluzivnu i najrasprostranjeniju digitalnu valutu i ekonomiju za sve ljude širom sveta. Mehanizam rudarenja Pi Networka zasnovan je na društvenoj mreži, a stopa rudarstva se prepolovljava kako veličina društvene mreže raste za 10 puta. Dakle, Pi ima strogu politiku od jednog naloga po osobi. Ovo zahteva visok stepen tačnosti da bi se utvrdilo da su članovi mreže istinska ljudska bića kako bi se sprečilo da pojedinci gomilaju Pi kroz nepošteno stvaranje lažnih računa. Pored različitih slojeva tehničkih rešenja za otkrivanje, sprečavanje i isključivanje lažnih računa radi sprovođenja politike jednog računa po osobi, KYC pruža dodatnu odbranu kako bi se osigurala istinska ljudskost mreže. KYC proces Pi Network-a ne ispunjava samo regulatorne zahteve, već je važan za zaštitu Pi-evog rudarskog mehanizma i svrhe projekta.

Kako se sprovodi trenutni KYC?

Trenutni Pi KYC sprovodi nezavisni KYC provajder. Iako su trenutni potrebni dokumenti u nekim zemljama ograničeni samo na pasoše, takvo rešenje za verifikaciju identiteta pruža nivo autentičnosti koji trenutno tražimo, a istovremeno čuva privatnost ljudi. Privatnost članova je vodeće načelo mreže Pi. Pi Network ne brine toliko o sadržaju podataka koje predajete tokom KYC-a, koliko o autentičnosti vašeg identiteta (tj. da ste stvarno ljudsko biće, a ne bot). Pi Network duboko poštuje privatnost članova i ima za cilj minimiziranje upada u privatnost članova, istovremeno čuvajući valutu.

Čujemo pa znamo da je dobijanje pasoša za neke pionire komplikovano. Zato smo u aplikaciji Brainstorm predložili i pokušavamo da organizujemo zajednicu da razvije decentralizovani, pouzdani, jeftini i besplatni KYC proces prilagođen Pi zajednici koji neće obavezno zahtevati pasoše. Krajnji cilj je omogućiti svakom pravom Pioniru u mreži da prođe KYC ili na kraju dokaže svoju humanost potrebnu za Mainnet. Za više detalja o početnom dizajnu takvih KYC rešenja posetite aplikaciju Brainstorm u dnu početnog ekrana.

Šta KYC trenutno omogućava Pionirima da rade?

Trenutno, KYC uglavnom koristimo kako bismo Pionirima omogućili pokretanje čvorova (Node), mogućnost biti programer Pi Apps na našoj platformi, trošenje Pi-a u Pi aplikacijama koje su stubovi izgradnje Pi-evog ekonomskog ekosistema. Na kraju će svaki član Pi morati da prođe KYC da bi prebacio svoj Pi na Pi Mainnet.

KYC ne oslobađa Pionire od poštovanja Pi pravila i zabranjenog ponašanja, uključujući prodaju Pi-a za razmenu za druge valute, prodaju Pi računa drugima, korišćenje bilo kakvih automatizovanih skripti na njihovim računima i stvaranje lažnih naloga. Čak i ako je Pionir prošao KYC, zabranjeno ponašanje može dovesti do toga da njihov KYC nalog bude zamrznut, opozvan, spaljen ili zabranjen pre Mainneta. Stoga, nemojte učestvovati u bilo kojim zabranjenim aktivnostima. Biti stvarni čovek koji sledi Pi-jeve uslove i pravila je najbolja strategija za osiguranje svog Pi-a.

Koji su kriterijumi za izbor i postupak za dodatnih 100.000 besplatnih KYC slotova?

Kriterijumi za izbor, kao što je prethodno najavljeno, biće meritokratski, na osnovu prethodnih Pionirovih doprinosa Pi-u, uključujući dužinu vremena Pionira, količinu vremena i pouzdanost čvora (Node), angažovanje i doprinos rastu zajednice, negovanje konstruktivnih razgovora i buduće potencijalne doprinose, uključujući Pi Node i Testnet, platformu Pi Apps, pokretanje Pi-jeve peer-to-peer ekonomije i građenja ekosistema. Razmatranje budućeg potencijalnog doprinosa znači da će biti izabrani i noviji i stariji pioniri, ali u ukupnom rasporedu deljenja biće više starijih pionira od pionira koji su se nedavno pridružili.

Takođe uzimamo u obzir verovatnoću stvaranja ili povezivanja sa lažnim nalogom. U stvari u KYC pozivamo neke od onih naloga za koje sumnjamo da su "lažni" ili "pokreću automatizovane skripte" kako bismo mogli da proučavamo njihovo ponašanje i da ih procenjujemo. Ovi računi će očigledno biti isključeni iz prenosa svog Pi-a na Mainnet ako potvrdimo svoje sumnje.

Nastavićemo da koristimo isti postupak izbora za KYC, gde naš sistem svakodnevno automatski bira Pionire uglavnom na osnovu gore navedenih kriterijuma. Izabrani Pioniri će biti obavešteni iskačućim popup obaveštenjem unutar Pi aplikacije. U zahtevu u aplikaciji, od Pionira će se tražiti da potvrdi da li ima ispravna lična dokumenta u odnosu na zemlju izdavanja. Ako je to slučaj, oni nastavljaju da sprovode KYC u nezavisnoj aplikaciji za KYC. Ako ne, to ne znači da neće biti ponovo izabrani. Ako ste iz nekog razloga propustili KYC, postoji šansa da ćete kasnije biti ponovo izabrani iz dodatnih 100.000 besplatnih slotova, ali to nije zagarantovano. Lažna tvrdnja da posedujete neki određeni dokument ne samo da će trenutno dovesti do neuspeha KYC-a, već će smanjiti šanse da budete ponovo izabrani u budućnosti.

Nastavićemo da koristimo isti postupak izbora za KYC, gde naš sistem svakodnevno automatski bira Pionire uglavnom na osnovu gore navedenih kriterijuma. Izabrani Pioniri će biti obavešteni iskačućim popup obaveštenjem unutar Pi aplikacije. U zahtevu u aplikaciji, od Pionira će se tražiti da potvrdi da li ima ispravna lična dokumenta u odnosu na zemlju izdavanja. Ako je to slučaj, oni nastavljaju da sprovode KYC u nezavisnoj aplikaciji za KYC. Ako ne, to ne znači da neće biti ponovo izabrani. Ako ste iz nekog razloga propustili KYC, postoji šansa da ćete kasnije biti ponovo izabrani iz dodatnih 100.000 besplatnih slotova, ali to nije zagarantovano. Lažna tvrdnja da posedujete neki određeni dokument ne samo da će trenutno dovesti do neuspeha KYC-a, već će smanjiti šanse da budete ponovo izabrani u budućnosti.

Ako je neko izabran i ima odgovarajuće dokumente, on ima sledećih 48 sati da položi KYC. Posle 48 sati, ako Pionir nije iskoristio ovaj slot, ova besplatna KYC prilika će se prebaciti na druge Pionire. Razlog za period od 48 sati za pionire koji su već potvrdili da imaju ispravan dokument je taj što želimo da osiguramo da svakog dana dovršimo ciljani broj KYC-eva, da imamo ravnomernu raspodelu KYC slotova svakog dana i da tako izbegnemo špic gužve u saobraćaju za nas i za našeg nezavisnog dobavljača.

Sve u svemu, ukupno 200.000 besplatnih KYC-eva samo je početak našeg upisa Pionira za verifikaciju identifikacije koji omogućava većem broju Pionira da izgrade Pi-evu decentralizovanu mrežu i pokrenu Pi-evu ekonomiju, a opet, uvek možete sačekati buduće mogućnosti i buduća KYC rešenja koja smo spomenuli.

Zašto je KYC besplatan za 200.000 Pionira?

Zato što je to relativno mala grupa, a tih 200.000 Pionira će raditi na pokretanju naše ekonomije i izgradnji naše mreže testiranja. KYC je skup jer ga trenutno obavlja nezavisna aplikacija koja naplaćuje po KYC proveri. Dok Glavni tim (Core Team) potencijalno može da pokrije troškove za mali deo Pi-eve globalne zajednice, ne može da pokrije troškove KYC-a za milione sadašnjih i budućih Pionira dok se ne pronađe rešenje za jeftinu ili besplatnu varijantu. Glavni tim neće profitirati od KYC procesa verifikacije identiteta kako bi Pioniri prešli na Mainnet. Za veliku masu pionira, budući KYC će ili koštati Pionire (tj. šta god da nezavisni dobavljač KYC-a naplaćuje) ili će to biti decentralizovani, jeftini ili besplatni KYC-proces, prilagođen Pi zajednici. Naša težnja je da stvorimo besplatnu KYC opciju. Iako još ne možemo obećati da ćemo postići ovaj cilj, možemo obećati da ćemo se potruditi najbolje što možemo.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 08.01.2021

Uputstvo za Pi Network podršku "Community Wiki"

Ovo je objašnjenje kako Pioniri mogu dobiti podršku u Pi Networku.

Prvo mesto na kojem ćemo potražiti odgovore na svoja pitanja o Pi mreži (na primer, kako zaraditi Pi ili kako funkcioniše Pi aplikacija), jesu naša često postavljana pitanja (FAQ) unutar Pi aplikacije u Chat-u, ili na našoj web stranici: minepi.com/faq. Da biste saznali više o misiji, viziji i dugoročnoj strategiji Pi Mreže, pogledajte Belu knjigu u Pi aplikaciji ili na našoj web stranici: minepi.com/white-paper.

Ako imate dodatnih pitanja posle čitanja FAQ-a ili Bele knjige, Chat sobe Pi App imaju moderatore chata koji mogu pomoći u pružanju pojašnjenja o pitanjima i uputstvima za rešavanje problema. Moderatori Pi chata imaju ljubičasto zaokruženo slovo M u gornjem desnom uglu svojih poruka.

Posle istraživanja resursa koji se pružaju u aplikaciji ili na našoj službenoj web stranici, Pi Network Wiki zajednica (Community Wiki) je sledeći korak u ovoj pomoći. Stranice Wiki zajednice uređuje i održava zajednica Pi Chat Moderatora i one nisu službene izjave Pi Core tima. Trenutno je Wiki zajednica na engleskom jeziku, a prevode na druge jezike će u budućnosti dodavati prevodilačka grupa. Moderatori Pi Chata s vremenom će kontinuirano dodavati više sadržaja na Wiki zajednicu. Wiki zajednicu možete pogledati ovde: pi.app/wiki.

Kao posljednji korak, postoji Portal za Pi Network podršku (Support Portal), gde možete uneti ključne reči u traku za pretraživanje, koja će zatim predložiti stranice Wiki zajednice da ih pročitate ili obrazac zahteva za e-poštu. Molimo prvo pročitajte ponuđene odgovore o vašem pitanju pre podnošenja zahteva e-poštom. Na portalu za podršku moći ćete odabrati kategoriju svog pitanja koja će vam omogućiti da nam pošaljete zahtev e-poštom. Na stranici Zahtevi e-poštom (Email Request) postoje različiti obrasci zahteva za različite probleme, tako da se mogu prikupiti odgovarajuće informacije o određenom pitanju na osnovu kategorije ili teme. Portal za podršku pogledajte ovde: pi.app/support.

Portal za podršku (Support Portal) i Wiki zajednica (Community Wiki) namenjeni su pomaganju Pionirima da sami reše problem i da ga reše pre pokretanja zahteva za e-poštom. Svrha našeg sistema zahteva za e-poštom (Email Request) je da Pioniri prijavljuju greške i rešavaju probleme s aplikacijom ili Pi računom, koje nisu obuhvaćene odgovorima u Wiki zajednici. Zbog velikog broja zahteva, prioritet ćemo davati odgovorima na konstruktivne predloge i na kritična pitanja na koja ne postoje odgovori u FAQ i Community Wiki, ili Pi Chat Moderatori ne mogu odgovoriti. Osnovni tim pozdravlja vaša važna pitanja kao i spovratne informacije, pa možda i ako ne dobijete odgovor, članovi Pi Core tima nadgledaju vaše poruke.Novosti sa prve strane Pi aplikacije 08.12.2020

Rudarenje, "MainNet", uslužni programi

Ovaj tekst se sastoji iz 3 celine. Slobodno pređite na deo koji vas zanima.

Pitanje i odluka

Prepoloviti ili zaustaviti, to je pitanje: Da li bi se stopa mobilnog rudarenja trebala prepoloviti ili pasti na nulu u mreži od 10 miliona angažovanih pionira?

Kontekst pitanja

Pi-ev izvorni ekonomski model i mehanizam rudarenja je uspostavljanje ravnoteže između pristupačnosti i nestašice. Iako ima cilj da bude najobuhvatnija i najrasprostranjenija digitalna valuta na svetu, Pi pokušava da postigne nivo nestašice kroz rudarski mehanizam gde se osnovna stopa rudarenja polovi kada se veličina mreže poveća za 10X, a osnovna stopa rudarenja utemeljena na novom kovanju pada na nulu kad veličina mreže dostigne određenu tačku. Dakle, koja je to tačka ovde je pitanje. Iako smo u svojoj Beloj knjizi naveli veličinu mreže od najmanje 100 miliona ljudi, CORE tim je ostavio otvorenu odluku o tome hoćemo li nastaviti ili zaustaviti mobilno rudarenje na 10 miliona. Nedostajali su nam podaci o brzini rasta i angažmanu mreže, kao i o tehničkom i ekosistemskom napretku. Danas smo prešli granicu od 10 miliona angažovanih Pionira i moramo doneti odluku hoće li se osnovna stopa rudarenja prepoloviti ili pasti na nulu. Neki su Pioniri možda pogrešno shvatili svrhu ovog pitanja i pomislili da je to pitanje da li treba zaustaviti projekt, pa su nas molili da ne odustajemo. Ne brinite. Ne predajemo se i svaki trenutak neumorno radimo na ostvarenju naših ciljeva za Pi. Želimo da pojasnimo da svrha ove rasprave nema nikakve veze sa tim da li se projekat nastavlja ili se zaustavlja, već donosimo odluku koja utiče na rast mreže Pi, na obezbeđivanje Pi-a, izgradnju ekosistema Pi i da li će se na kraju pretvoriti u prihvatljivu globalnu ekonomiju.

Proces donošenja odluka

Odluka CORE tima o ovom pitanju temelji se na podacima i analizama koje imamo o mreži i ekosistemu, doprinosu zajednice, stavovima stručnjaka i Pi-jevoj viziji i misiji, od kojih će većina biti predstavljena u nastavku. U potrazi za doprinosom zajednice o ovom pitanju, jedna od glavnih rasprava širom zajednice na nedavnoj Konvenciji Pi, bila je na ovu temu, gde je CORE tim prikupljao video klipove predstavnika zajednica i tekstualne odgovore učesnika foruma u temama u aplikaciji. Tokom poslednjih nekoliko nedelja CORE tim je obrađivao odgovore zajednice po ovom pitanju, zajedno s analizom tehničkih podataka o mreži. Takođe smo se obraćali stručnjacima iz područja koje poznajemo, radi povratnih informacija, i ocenjivali trenutne okolnosti u odnosu na viziju i ciljeve Pi Networka, kako bi se donela ova odluka.

Pregled stavova

Mišljenja zajednice o tome da li treba prepoloviti ili zaustaviti mobilno kopanje na 10M su podeljena na:

 • pionire koji podržavaju zaustavljanje - Njihovi su razlozi prvenstveno u tome što bi zaustavljanje rudarenja na 10M obezbedilo nestašicu, i da je potrebno puno vremena da dostignemo 100M.
 • na pionire koji podržavaju polovljenje - Njihovi razlozi govore da bi polovljenje omogućilo mreži da i dalje raste i da bi zaustavljanje sada naštetilo izgradnji ekosistema.

Naravno, s obe strane predložene su kreativne ideje o tome šta bismo mogli učiniti da ublažimo negativne učinke bilo koje strane odluke, a neke od takvih ideja ugrađene su u donju analizu CORE tima.

Odluka

Posle temeljne analize svih gore pomenutih podataka, CORE tim je odlučio da se osnovna stopa rudarenja prepolovi na 10 miliona angažovanih Pionira. Osnovna stopa iskopavanja biće 0,19634954085 (π / 16), što uključuje 0,09817477042 (π / 32) što je osnovna brzina Pionira i do 0,09817477042 (π / 32) što je doprinos od punog sigurnosnog kruga (ovo su precizni brojevi koji se koriste za sva izračunavanja rudarskih nagrada, dok se u aplikaciji prikaz tih brzina zaokružuje na dve decimale). Nova prepolovljena osnovna brzina rudarenja stupiće na snagu po isteku vaših trenutnih rudarskih ciklusa. Ispod su dve glavne celine koja bismo želeli da podelimo sa zajednicom: 1) razlozi i analiza za donošenje takve odluke, i 2) naredni planovi posebno vezani za sve nedoumice u vezi s ovom odlukom.


Analiza CORE tima za odluku

Šta je u Beloj knjizi?

Kao što je prethodno spomenuto, originalna Pi Bela knjiga navela je veličinu mreže od najmanje 100 miliona ljudi. Budući da nismo znali koliko će se brzo mreža širiti, a u slučaju da bi trebale godine da se dostigne 10 miliona, ostavili smo otvorenu odluku o tome da li će se mobilno rudarenje zaustaviti na 10 miliona. Razlog zašto je vreme dostizanja veličine mreže važno za polovljenje snabdevanja je taj što nastavak kopanja po istoj brzini povećava broj iskovanih Pi-a. Međutim, trebalo je samo nešto više od godinu dana da narastemo do 10 miliona angažovanih Pionira. Brzina rasta mreže je veća nego što smo prvobitno očekivali.

Nestašica

Primarni razlog zaustavljanja na 10 miliona bio je da će to povećati nestašicu valute. Nestašica je jedan od glavnih mehanizama koje valute koriste za kontrolu i povećanje svoje vrednosti. Nestašica Bitcoina doprinosi njegovoj zalihi vrednosti, baš kao i digitalno zlato. Međutim, istorija se ne ponavlja jednako, a put do stvaranja vrednosti pomoću Bitcoina ne može se kopirati zbog promenjene istorije i drugih okolnosti. U istoriji postoji samo jedan Bitcoin, a čak je i Bitcoin svoju početnu vrednost izbacio iz uslužnog programa zbog toga što je prva funkcionalna distribuirana kriptovaluta koja podržava sigurne p2p pseudo-anonimne transakcije i samosuverenitet imovine. Čisto oslanjanje na kontrolu snabdevanja i nestašice neće dovesti do stvaranja vrednosti, što dokazuje smrt mnogih drugih kriptovaluta koje su se fokusirale isključivo na izgradnju token modela ponudom orijentisanih u 2017. Veoma često, kada se raspravlja o vrednosti kriptovaluta, ljudi se prvenstveno fokusiraju na "ponudu" uz zanemarivanje druge glavne promenljive u formuli o vrednosti: "potražnja". U Pi Network-u verujemo da će buduće stvaranje vrednosti za kriptovalute proizaći iz stvaranja zahteva putem uslužnih programa, a istovremeno imati uspostavljen odgovarajući mehanizam za kontrolu zaliha.

Pored sumnjive efikasnosti oslanjanja samo na nestašicu, postoji i problem prevelike nestašice koja bi naštetila sposobnosti valute da olakša procese stvaranja vrednosti - uslužne programe. Prevelika nestašica bi značila da bi većina ljudi sakupila i zadržala Pi umesto da ga potroši. Bez trošenja Pi valuta ne bi učestvovala u razmeni za robu i usluge, što je način kojim se Pi Network nada da će podići vrednost. Kako možemo stvoriti ekosistem uslužnih programa u scenariju u kojem niko ne želi da potroši Pi? Uslužni programi se mogu stvoriti samo kada se pokrenu mnoga testiranja aplikacija u kojima su Pioniri spremni da potroše Pi da bi obavili transakcije za robu i usluge. Bez uslužnih programa putem aplikacija, krajnja vrednost će pasti i pružiće prostor ljudima da u međuvremenu možda manipulišu valutom veštački naduvavajući vrednost, čime bi štetili ekosistemu i samoj valuti.

Takođe, nestašica kao argument za potpuno zaustavljanje rudarenja ne može izbeći činjenicu da nastavak mobilnog rudarenja posle 10 miliona Pionira ne znači i ignorisanje nestašice. Baš suprotno, jer je prepolovljena brzina rudarenja na 10 miliona uz određen nivo nestašice, upravo ono za šta je Pi-ev mehanizam polovljenja osmišljen. Dakle, mislimo da je polovljenje uz kontrolu nestašice trenutno odgovarajuća mera za nastavak rasta mreže. Nestašica nije dovoljan razlog koji opravdava potpuno zaustavljanje mobilnog rudarenja koje zapravo može biti štetno.

Kako ova odluka utiče na Pi-evu viziju i misiju?

Pored razmatranja nestašice, odluku smo procenili i u smislu Pi-jevih vizija i ciljeva. Vizija Pi je izgraditi prihvatljivu, široko rasprostranjenu i kripto valutu sa vrednošću.

Sa preko 10 miliona angažovanih članova, Pi danas predstavlja jednu od najvećih kripto zajednica na svetu. Međutim, čak je i ceo kripto-svet vrlo mali u odnosu na svetsku populaciju. Pi-jeva vizija je prevazići granice kripto-sveta. Želimo da postignemo istinsko masovno prihvatanje i masovnu korisnost, a naša dosadašnja strategija pokazuje da smo zaista privukli ne samo postojeće kripto-obrazovane članove već i proširili granice, kako bismo privukli ljude zainteresovane za kriptovalute koji su potpuno novi u ovome.

Mreža od 10 miliona ljudi, u poređenju sa ukupnih 7 milijardi u svetu, još uvek treba da raste kako bi postala zaista "prihvatljiva" ili "široko rasprostranjena". Međutim, ako trenutno zaustavimo rudarenje putem mobilnih uređaja, to bi znatno zaustavilo rast mreže, jer ekosistem trenutno još nije dovršen, a Treća faza "Mainnet" nije pokrenut. Glavna zabrinutost u odgovorima zajednice bila je da će zaustavljanje mobilnog rudarenja na 10 miliona ubiti rast, i na kraju i mrežu. Naša pažljiva analiza pokazala je da je važnije proširiti Pi mrežu na desetine miliona ljudi nego ograničiti veličinu mreže s jedinom svrhom da ograničimo snabdevanje i stvorimo nestašicu. Želeli bismo da izbegnemo scenario zajedničke tragedije. Ljudi bi prestali da pozivaju nove članove, a oni bi svakako gubili interesovanje, što bi sve zajedno uticalo na snižavanje postignute vrednosti čineći propast stečenog dobra.

Ciljevi Pi-a su stvoriti održivu globalnu ekonomiju u kojoj bi ljudi koristili Pi za raymenu sa robom i uslugama, što zauzvrat stvara i podiže vrednost Pi valuti. Čudesno je što smo postigli mrežu od 10 miliona što nas čini jednom od najvećih kriptovaluta u svemiru. Međutim, bilo bi još čudesnije da postignemo veliku rastuću ekonomsku snagu, poredeći se sa mrežama tradicionalnih društvenih mreža ili tehnoloških giganata koji nude robu i usluge i imaju dovoljno ljudi spremnih za kupovinu. Takve tradicionalne društvene mreže i tehnološki giganti e-trgovina gde se redovno dešavaju kupoprodaje i stvara vrednost, su Facebook sa 2,7 milijardi ljudi, Amazon s preko 150 miliona aktivnih kupaca, WeChat sa 1,17 milijardi korisnika i Alibaba s preko 720 miliona aktivnih kupaca. (Svi ovde navedeni brojevi temelje se na vrhunskim Googleovim rezultatima pretraživanja.) Nadamo se da će Pi imati dovoljno veliku mrežnu osnovu za stvaranje ekonomske jačine kako bi obezbedio svoj opstanak.

Nadalje, na industrijskom panelu Pi COiNVENTION-a, jedna od glavnih tema koja se pojavila u mišljenjima zajednice, bila je da moramo sarađivati ​​s tradicionalnim preduzećima, uključujući banke, tehnološke divove, maloprodaje (prihvatajući Pi kao platežno sredstvo), i pokazati šta im Pi mreža može omogućiti. Na primer, pristup mreži ljudi koji su kripto-spremni. Iako je impresivno imati 10 miliona kripto-spremnih ljudi u mreži, bilo bi još efektnije i atraktivnije za takvo tradicionalno poslovanje, da je naša mreža mnogo veća.

Zato, uzimajući u obzir sve gore navedeno, odlučili smo da se mobilno rudarenje nastavlja i posle 10 miliona angažovanih Pionira, poloveći osnovnu stopu rudarenja.


Vrednosni planovi: stvaranje zahteva i decentralizacija

Da bismo rešili neke zabrinutosti zajednice i CORE tima u vezi s nastavkom mobilnog rudarenja posle 10 miliona, imamo sledeće planove ili smernice planova.

Želimo paralelno da ubrzamo izgradnju Treće faze "Mainnet" i uslužnih programa. Postavljamo jednogodišnju mapu puta za pokretanje Pi Mainneta, što znači da moramo dovršiti potrebne tehničke radove i pokrenuti logistiku. Recimo stvaranje ključeva i novčanika za Pionire kao i dodeljivanje više KYC-a do kraja 2021 za pokretanje Mainneta. Određena logistika može se nastaviti čak i posle startovanja Mainneta, s obzirom da je potrebno dosta vremena za dovršetak ovih procesa, za celu mrežu. Jednom kada početna mapa puta Mainneta bude kompletna, predstavićemo je zajednici.

Pored jednogodišnje mape za pokretanje Treće faze "Mainnet", zajedno s Pi zajednicom želimo da osmislimo kontrolu inflacije valute (Pi currency sinks) na nivou Blockchaina.

Potencijalne ideje uključuju:

 • davanje inicijative starijim pionirima da ulože ili zaključaju svoj Pi kako bi se što više Pi-a poravnalo
 • stvaranje raznih naknada za transakcije koje su ili spaljene, ili se distribuiraju na odgovarajući način, poput vraćanja natrag kao izvora rudarskih nagrada Pionirima, umesto kovanja nove valute.

Detalji takvih mehanizama se izrađuju. Da bismo utvrdili koji mehanizam i koje su prave konfiguracije, bićemo otvoreni za ideje zajednice Pionira, i proći ćemo temeljnu analizu efekata tih mehanizama ili čak pokrenuti eksperimente na Testnetu pre donošenja takvih odluka.

Paralelno, želimo da pokrenemo izgradnju uslužnih programa, sami i sa nezavisnim programerima kroz platformu Pi Apps. Bilo bi idealno da uspemo da stvorimo široko primenljive uslužne programe pre Treće faze "Mainnet", mada, pored napora CORE tima stvaranje velikih uslužnih programa takođe zavisi od doprinosa i koordinacije svih Pionira, nezavisnih programera, vremena i slučajnih faktora. Po pokretanju Mainneta nastaviće se izgradnja ekosistema i uslužnih programa. Mainnet će verovatno stvoriti više mogućnosti i izazova u osmišljavanju uslužnih programa.

Što se tiče mobilnog rudarenja, kao što su mnogi pioniri spomenuli i mi se slažemo, poteškoće mobilnog rudarenja možda će se povećati porastom mreže preko 10 miliona. Umesto da svakodnevno samo klikne na dugme, zajednica mora više doprineti ciljevima i viziji, pa su svi Pioniri odgovorni za usmeravanje Pi valute ka tim ciljevima, a ne samo CORE tim. Ono što Pi-u treba da bi uspeo posle dostizanja 10 miliona, više nije čist rast mreže, već i mnoge druge stvari koje su prethodno analizirane: aplikacije, uslužni programi i volja članova da Pi koriste za robu i usluge. Zato, kao sistem putem zasluga, Pi bi trebao da nagradi aktivnosti i ponašanja koja podržavaju i podstiču njegov uspeh. Dakle, razmatramo predloge mnogih pionira kako da otežamo rudarenje Pi-a u budućnosti i te mehanizme ćemo možda primeniti između 10M i 100M korisnika.

Po pokretanju Treće faze "Mainnet", mobilno rudarenje bi moglo prestati, ali to još nije određeno jer postoje neka rešenja da se rudarenje nastavi radi osiguranja rasta naše mreže. Jedna od mogućnosti je da se mobilno rudarenje nastavi i posle pokretanja Mainneta, ne novim kovanjem, već izvorom Pi-a iz taksi i naknada u gore spomenutim ekosistemima. Druga mogućnost je uvođenje dodatnog polovljenja osnovne stope iskopavanja ako Mainnet dođe ranije do 100 miliona angažovanih Pionira. Ova odluka opet zavisi od okolnosti pokretanja Mainneta, uključujući brzinu rasta, koliko se Pi još uvek oslanja na rast mreže, i zrelost ekosistema Pi. Ovo pitanje ćemo ponovo postaviti zajednici na pokretanju Treće faze "Mainnet", da bismo tada odlučili.

Trenutno se koncentrišemo na dvostrani pristup koji je prethodno analiziran:

 • s ciljem pokretanja Treće faze "Mainnet" na osnovu jednogodišnje mape puta i
 • za ubrzavanje stvaranja uslužnih programa.

Što se tiče Pionira, rudarite još uvek dok možete doprineti onome što Pi-u treba za uspeh, uključujući stvaranje uslužnih programa.