English  

Formiranje Pi Network marketa

Krenuli su sa radom marketi na kojima ćete moći kupovati i prodavati proizvode i usluge za svoje Pi novčiće. Na internetu možete pronaći i videti šta je sve ponuđeno za prodaju u nekima od njih.

Vi takođe već sada možete ponuditi vašu robu ili usluge i naplatiti je u Pi valuti. Da biste primili Pi na vaš račun treba da u svom Pi Mainnet novčaniku imate migrirane vaše "prave" Pi što je potrebno i drugoj strani koja vam plaća.

Stavljajući neku robu ili usluge na prodaju aktivno ćete uticati na stvaranje vrednosti Pi kriptovalute i na taj način pojačati njenu snagu i rast.

IZ PI BELE KNJIGE (o Pi marketima)


Citat iz Bele knjige:

"Pi-eva TRGOVINA PUTEM RAZMENE - Napravite svoju ličnu virtuelnu prodavnicu

Osim što doprinose poverenju i širenju Pi mreže, očekujemo da će Pioniri ubuduće nuditi svoje znanje i usluge. Pi mobilna aplikacija poslužiće i kao prodajno mesto na kojem Pi članovi mogu ponuditi svoju robu i usluge putem „virtualne trgovine“ ostalim članovima Pi mreže... "

Roba

Sve vrste robe, novo i polovno.

Kupi / Prodaj

Razmena za Pi kripto valutu

Usluge

Sve vrste usluga.