Često postavljena pitanjaIzjava o odricanju odgovornosti: Pi NIJE besplatan novac.

Pi NIJE besplatan novac. To je dugoročan projekat čiji uspeh zavisi od kolektivnog doprinosa njegovih članova. Pi ima svetu misiju u pomaganju svakodnevnim ljudima da zadrže veću ekonomsku vrednost koja danas ide bankama, tehnološkim divovima (npr. Facebook, Amazon...) i drugim posrednicima. Ako tražite laku i brzu zaradu, potražite je negde drugde.Izaberite grupu pitanja

Šta je Pi?

Pi je nova kriptovaluta za nas obične, svakodnevne ljude koju možemo „dobiti“ (ili zaraditi) sa svog telefona.

Kriptovalute su novi oblik digitalnog novca kojeg održava i osigurava zajednica, umesto država ili banaka. Danas možete rudariti (ili zaraditi) Pi pomažući ovoj kriptovaluti, tako što ćete povećati Pi-evu pouzdanu mrežu. Dok je većina kriptovaluta (poput Bitcoina) svakodnevnim ljudima teško dostupna, Pi je dostupan praktično svima.

AAA / 001

Koja je uloga Sigurnosnih krugova u radu Pi Nodova?

Za razliku od Bitcoina koji koristi "spaljivanje energije" za dokaz rada, Pi Network je osmislio sasvim drugi sistem verifikacije transakcija, koji se zasniva na poverenju i tome služe Sigurnosni krugovi (Security Circle).

Pi je zasnovan na ispravljaju grešaka koje su se iskristalisale na BitCoin-u. Jedna od njih je upravo rad NODOVA, koji tamo vrše verifikaciju transakcija putem "spaljivanja energije" kao dokaz rada. To "spaljivanje" zahteva super jake mašine sa posebnim skupim grafičkim procesorima koji obavljaju složene matematičke operacije 24/7, pa se mašine pregrevaju i troše struju kao grejalice, te zagrevaju prostor toliko da se moraju ugrađivati rashladne klime... bla, bla, bla... kamioni, avioni... Dakle, potrebno je imati para i uložiti u opremu. Najjači i najbrži su nagrađeni. Svodi se na to, da samo bogati zarađuju.

Za razliku od Bitcoina, Pi Network je osmislio sasvim drugi sistem verifikacije, koji se zasniva na poverenju, čemu služe Sigurnosni krugovi (Security Circle). Posao verifikacije transfera se raspodeljuje mreži NODOVA koji se povezuju putem sigurnosnih krugova koji su poverljivi i upisuju blokove sa transferima u knjigu.

EEE / 003

Je li ovo stvarno? Da li je Pi prevara?

Pi nije prevara. Pi je istinski napor tima doktora nauka sa Stanforda, da običnim ljudima omoguće dostup do kriptovalute.

Pi-jev osnovni tim vode dva doktora Stanford-a (prestižnog univerziteta u Americi) i jedan Stanford MBA, koji su pomogli u izgradnji Stanfordove "blockchain" zajednice. Oni kažu: "Ne možemo garantovati da će projekat uspeti. Međutim, obećavamo da ćemo se truditi da ostvarimo naše zajedničke snove, održavajući najviše standarde integriteta." Više o članovima Pi Core Team-a na početnoj strani, u dnu.

MMM / 001

Kako funkcioniše ova aplikacija? Kako mogu da zaradim više?

Ova aplikacija vam omogućava da Pi zaradite vašim jednostavnim doprinosom Pi zajednici. Što više doprinosite, više zarađujete.

Da biste zarađivali Pi, svaka 24 sata pipnite ikonicu munje. Brzinu rudarenja možete povećati tako što ćete pozvati pouzdane prijatelje i porodicu da se pridruže zajednici. Posle 3 ciklusa rudarenja, brzinu možete dodatno povećati izgradnjom sigurnosnog kruga, koji doprinosi ukupnoj sigurnosti mreže.

HHH / 001

Mogu li maloletne osobe rudariti Pi kriptovalutu?

Osoba ne mora biti punoletna, ali kada dođe vreme za to, moraće dokazati svoj identitet nekim ličnim dokumentom (KYC).

Bez obzira na to podaci koje upisujete moraju biti istiniti... puno ime i prezime i pravi broj telefona koji je poželjno verifikovati.

BBB / 003

Da li aplikacija mora ostati otvorena da bih rudario? Da li aplikacija troši resurse telefona?

Aplikacija ne mora biti otvorena da bi teklo rudarenje. Ona ne utiče na perfomanse telefona niti troši bateriju. Takođe ne troši Internet! Jednom kada započnete ciklus rudarenja možete zatvoriti aplikaciju, pa čak i ugasiti telefon (recimo noću, ako imate tu naviku). Rudarenje se nastavlja! :)

Kako to možete rudariti kriptovalutu bez trošenja baterije ili podataka? Umesto da sagoreva energiju kao dokaz rada kao kod Bitcoin-a, Pi osigurava svoju knjigu međusobnom pouzdanošću. Ovo formira mrežu međusobno zaključanih „sigurnosnih krugova“ koji određuju ko može izvršiti transakciju a ko ne. Ovaj novi pristup omogućava rudarenje na vašem telefonu koristeći vaše postojeće društvene veze (prijateljlstva, rodbinske veze...), bez finansijskih troškova, bez pražnjenja baterije i bez lošeg uticaja na planetu generalno. Pročitajte više o tome u "Beloj knjizi".

AAA / 002

Šta je NODE?

NODE je, najprostije rečeno, vaš kompjuter kojeg ćete dati na uslugu aplikaciji, a biće jedan u lancu mnogih, čiji je zadatak obrada informacija, verifikacija transakcija i njihov upis u glavnu knjigu.

Dok je sistem bio u fazi testiranja, NODE računari nisu bili nagrađivani. Sada postoje NODE bonusi koji direktno utiču na povećanu brzinu vašeg rudarenja. Neće svi imati mogućnost da postanu nodovi. To će odlučiti CORE tim na osnovu podataka koje ste dali pri apliciranju, kao i testnih aplikacija koje će proveriti funkcionalnost vašeg računara. Postojaće NODOVI i SUPER NODOVI, u zavisnosti od stabilnosti i brzine vašeg interneta, kao i od karakteristika i vremena dostupnosti vašeg računara.

EEE / 001

Zašto su raniji članovi rudarili sa većom startnom brzinom?

Raniji članovi su na taj način bili nagrađeni za njihov doprinos u početku, kada je to bilo najviše potrebno.

Pi-u je cilj da postane kriptovaluta koja će se koristiti najviše na svetu. Kako bi to postigao Pi Network je podsticao svoje najstarije članove da daju doprinos u osiguranju i širenju mreže. Da bi se naglasio značaj ranog doprinosa, brzina rudarenja opada sa povećanjem broja ljudi pridruženih mreži. Osnovna brzina rudarenja se prepolovi svaki put kada se broj aktivnih članova poveća za faktor 10x. Brzina rudarenja će na kraju pasti na nulu, kada mreža dostigne određeni broj korisnika (npr. 10 miliona ili 100 miliona). U tom trenutku, baš kao i kod Bitcoin-a, rudarenje će se dalje nastaviti putem naknada za transakcije (NODE) i drugim mehanizmima, a ne kovanjem nove kriptovalute.

HHH / 002

Da li treba da verifikujem broj telefona?

Da, oni koji su se registrovali putem telefona treba da verifikuju svoj broj. Ako ste se registrovali putem FB naloga i tada je potrebno kao dodatni vid obezbeđenja vašeg Pi naloga.

Za registrovane telefonom ovo je način verifikacije tel. broja. U glavnom meniju, u "Profilu" klikni na "Phone verification". Treba poslati SMS sa generisanom šifrom na broj u Engleskoj, Belgiji ili neku drugi ponuđeni. Ta šifra se automatski pojavi u već pripremljenom SMS-u. Poruka košta oko 7 Eurocenti. U zavisnosti od vašeg operatera možda je potrebno izbaciti dve kose crte ispred telefonskog broja primaoca SMS-a ako šaljete "ručno". Dozvolite slanje SMS-a u inostranstvo, u settingu telefona. Posle desetak sekundi pojaviće se poruka da je vaš telefonski broj verifikovan i pored "Phone verification" pojaviće se zelena kvačica, u vašem "Profilu" u Pi aplikaciji.

BBB / 001

Da li treba da verifikujem Facebook nalog?

Ako ste se registrovali putem Facebook-a verifikacija Fejsbuka se vrši automatski i nema potrebe činiti nikakve radnje!

Kada odete u meni, "Profile" pogledajte pod "Account Verification". Pored "Facebook verification" imate zelenu kvačicu. To je to! Ako vaš FB nije verifikovan, kliknite na "Verify". Pri tome budite ulogovani u vaš FB.

BBB / 002

Šta je uloga Ambasadora? Kako funkcioniše Referalni tim (Referral Team)?

Kao Ambasador dobijate povećanu brzinu 25% od vaše osnovne brzine, za svaku osobu koju uključite u mrežu.

Postajete ambasador kad se novi članovi pridruže vašem Referalnom timu, koristeći se vašim kodom pozivnice, kojim se registruju u aplikaciju Pi Network. Svaki član vašeg tima povećava vašu osnovnu brzinu za 25%, kada aktivno rudari. Novi član ulazi u tim onoga čiji je kod iskoristio pri upisu, i ne može biti u nekom drugom Referalnom timu. Možemo imati samo jedan nalog i zato možemo biti samo u Referalnom timu onoga koji nas je pozvao.

DDD / 001

Šta je Referalni Tim - Ambassador?

To je tim vaših članova koji su se registrovali vašom pozivnicom (kodom).

Vi ste u timu onog, preko čijeg linka (koda) ste registrovali svoj nalog. U vašem TIM-u su oni koji su se registrovali putem vašeg linka (koda). Oni se AUTOMATSKI ubacuju u vaš TIM. U taj tim, sâmi NE MOŽETE ubaciti nikog drugog! Članovi vašeg tima povećavaju vašu brzinu kopanja samo ako su aktivni (ako i oni rudare). Za svakog od njih dobijate 25% od vaše osnovne brzine (...postoji posebna formula za to). Njih možete imati neograničeno puno.

DDD / 004

Šta je Sigurnosni krug (Security Circle) - Contributor?

To je krug koji se sastoji od vaših poverljivih članova koje dobro poznajete i za koje možete da garantujete.

Potrebno je da prođe 3 puna ciklusa rudarenja od 24h da bi se pojavila ikonica "ŠTIT". Tu možete ubaciti nekog iz vašeg Referalnog tima ili iz vašeg telefonskog imenika. Za svakog od njih imate fiksno 0,02 Pi/h, ali samo za njih petoro maksimalno, što znači ukupno maksimalno 0,10 Pi/h. Ovo ubrzanje igra značajnu ulogu u izračunu vaše ukupne brzine. I tu ih možete imati puno, ali preporuka je da ubacite samo ljude od poverenja (porodicu i dobre prijatelje), one za koje verujete da će uraditi KYC verifikaciju i time osigurati svoje i vaše Pi novčiće!

DDD / 005

Šta je uloga Kontributora? Kako postajem Kontributor?

Postajući Kontributor, omogućeno vam je da dodatno povećate brzinu rudarenja Pi kriptovalute formirajući Sigurnosni krug od 3-5 poverljivih članova.

Pozicija Kontributora vam se otključava posle prva 3 završena ciklusa rudarenja. Videćete novu ikonicu Sigurnosnog kruga (štit) na početnom ekranu aplikacije. Da biste postali Kontributor, u taj krug treba da ubacite 3-5 osoba od poverenja.

DDD / 002

Kako i kada da se odjavim (izlogujem) (SIGN OUT)

Ako baš morate da se odjavite, sačekajte dok se započet ciklus rudarenja ne završi!

SIGN OUT je izlazak odnosno odjava sa Pi naloga. Pošto se obračun zadnjih sakupljenih Pi-a vrši jednom dnevno i to po isteku ciklusa, odjavom sa naloga biste prekinuli ciklus. Tada novo stanje ne bi bilo upisano, pa bi se novom prijavom pojavilo ono staro, prethodno stanje. Praktično izgubili biste sakupljeno iz zadnjeg započetog ciklusa. Ako morate da se odjavite uradite to odmah po započetom novom ciklusu. Obavite šta imate, pa se prijavite ponovo. To je način da izgubite što manje Pi novčića. Preporuka je da stalno budete prijavljeni kako ne bi dolazilo do gubitka Pi-a. Aplikaciju možete zatvoriti bez gubitka Pi-a jer se rudarenje nastavlja i kada je aplikacija zatvorena.

CCC / 001

Zašto je sigurnosni krug važan?

Sigurnosni krug je grupa 3-5 ljudi od poverenja koji su članovi Pi mreže. Sigurnosni krugovi osiguravaju kriptovalutu tako što grade globalni grafikon poverenja koji sprečava loše aktere da izvrše lažne transakcije.

Dok kriptovalute poput Bitcoina osiguravaju svoje knjige prisiljavajući rudare da sagorevaju energiju (kao dokaz rada), Pi osigurava svoju knjigu međusobnim poverenjem članova. Pi-evi članovi garantuju jedni za druge stvarajući sigurnosne krugove. Njih čine ljudi u koje imate poverenja da neće vršiti lažne transakcije. Sigurnosni krugovi mreže formiraju globalni grafikon poverenja, koji određuje kome se može verovati da izvršava transakcije u Pi knjizi.

DDD / 003

Koja je vrednost Pi-a?

Današnja vrednost Pi-a odprilike 0 eura / dolara / itd. Slično kao Bitcoin 2008 kada je bio u začetku. Vrednost Pi-a biće izgrađena na osnovu vremena, interesovanja, robe i usluga ponuđenim od strane članova Pi zajednice.

Udruživanjem interesovanja, robe i usluga oko zajedničke kriptovalute, članovi Pi mreže žele da zadrže vrednost koja obično ide bankama, tehnološkim divovima (npr. Facebook, Amazon) i drugim posrednicima. Danas pravimo osnovu za ovu digitalnu valutu i njeno tržište, delenjem Pi-a, širenjem zajednice i razvojem tehnologija za osiguranje njene sigurnosti.

GGG / 001

Mogu li da unovčim Pi? Kada ću moći da unovčim?

Ne, Pi još ne možete unovčiti. U TREĆOJ fazi ćete ga moći menjati za druge kriptovalute ili za Fiat valute, tada kad Pi pređe na potpuno decentralizovani "blockchain".

Pi je pokrenuo PRVU fazu projekta 14.3.2019. (na "Pi dan"). Tokom PRVE Faze vaš saldo se beleži uz garanciju da će biti ispoštovan kada Pi pređe na "mainnet" (TREĆU Fazu). Prenos Pi-a je ograničen dok ne stignemo do Mainneta kako bismo sprečili da loši momci skupljaju Pi s lažnih računa. Na primer, mangup bi mogao da rudari uvećanom brzinom pomoću lažnih računa. Zatim bi preneo skupljeni Pi na legitimni račun i na njemu prošao verifikaciju uprkos svojim nezakonitim dobicima. Još uvek se precizira tačan vremenski okvir za razvoj projekta. Za više detalja pogledajte "Mapu puta" u "Beloj knjizi".

KKK / 001

Šta je cilj Pi projekta?

PI je trenutno u Zatvorenoj Mainnet fazi. Projekt je još uvek u razvoju. U planu je da se ove godine formira Pi ekosistem i omogući razmena većini Pi mreže.

Glavni cilj je stvoriti kriptovalutu kojom ne upravljaju države i banke. PI Network je već u cilju testiranja u prošlosti, omogućio pojedincima da izrudarene Pi novčiće zamene za stvarne proizvode. Trenutno se vrše Mainnet transferi stvarnih Pi u Mainnet novčanike Pionira koji su uradili KYC i nemaju drugih smetnji za to. Sa svojim "slobodnim" Pi oni već sada mogu slati svoj Pi drugim KYC Pionirima (P2P) i tako menjati za robu i usluge.

AAA / 005

Kada će Pi nešto vrediti? Kada mogu pretvoriti Pi u "pravi" novac?

Vlasnici Pi-a moći će pretvoriti Pi u "pravi" novac kada budu kupili robu ili uslugu na Pi tržištu ili zamenili Pi za fiat-valutu (Dolare, Eure ...) u kriptomenjačnicama.

Vlasnici kriptovalute imaju dve opcije za pretvaranje njihovog skupljenog Pi-a u "stvarni" novac: 1) direktnom kupovinom robe i usluga Pi kriptovalutom ili 2) razmenom Pi kriptovalute za drugu kriptovalutu ili za fiat-valutu (npr. Dolare, Eure...) u kriptomenjačnicama.

KKK / 002

Mogu li rudariti sa više uređaja? Kako mreža sprečava lažne račune, botove i druge da zarade Pi?

Ne, ne možete rudariti na više od jednog uređaja. Zajednica ima strogo pravilo, jedan račun (nalog) po osobi. Pi koristi višestruku strategiju da se osigura od rudarenja sa lažnih ili duplih računa.

Prvo, mreža koristi Google-ovu "recaptcha v3" da bi znala da li uređajem upravlja čovek ili mašina. Ova tehnologija se ne prikazuje većini korisnika, budući da su pravi ljudi, ali botovima se "captcha"-e mogu početi prikazivati ako ih Google-ov algoritam uhvati. Paralelno se razvija i algoritam mašinskog učenja za prepoznavanje robota, zasnovanog na rudarskom ponašanju stvarnih korisnika. Drugo, Pi-jev zahtev za algoritam konsenzusa (sigurnosni krugovi) olakšava otkrivanje lažnih računa. Lažni računi neće imati dovoljno stvarnih ljudi na koje ih upućuju krugovi sigurnosti. U najboljem slučaju, lažni računi bili bi upućeni jedni na druge sa vrlo malo dolaznih informacija iz ostatka mreže. Ovu anomaliju lako je otkriti računskim algoritmima. Konačno, kad Pi uđe u svoju TREĆU i poslednju fazu - Mainnet, biće ispoštovani samo računi koji su potvrđeni kao pripadajući stvarnim pojedincima. Drugim rečima, čak i ako su sve druge metode propuštene na nekim „bot“ računima, ovaj postupak provere korisnika će ih dodatno eliminisati jer vlasnici bot-ova neće biti u mogućnosti dokazati botove kao stvarne ljude sa pravim imenima. Trenutno istražujemo decentralizirane KYC procese koji bi bili minimalno nametljivi.

AAA / 003

Da li je potrebna Pi NODE aplikacija za računar?

Ko ne želi da postane "NODE", ne treba ni da instalira ovu Pi aplikaciju za kompjuter.

Pi NODE aplikacija za kompjuter je "lite" (osiromašena) verzija aplikacije na telefonu i kao takva nije neophodna za rudarenje. Ona je ipak osnova za pretvaranje vašeg računara u NODE (čvor), koji će u tom slučaju učestvovati u radu Blockchain-a i za tu uslugu biti nagrađen.

EEE / 002

Šta je to "KYC"?

KYC je akronim za "Know Your Customer" (upoznaj svoga kupca) i to je proces kojim se verifikuje identitet osobe.

Kada dođe do verifikacije osobe (KYC), samo jedan račun može biti verifikovan. Svima će stići pozivnica u Pi mobilnu aplikaciju preko celog ekrana, zato ne radite ništa unapred i na svoju ruku. Verifikacija se radi preko Pi KYC aplikacije iz vašeg Pi Browser-a. Svi koji ne urade KYC izgubiće svoj Pi nalog i sve Pi-je u njemu!

FFF / 001

Šta je potrebno za KYC?

Potreban je važeći lični dokument koji sadrži vašu sliku i ostale lične podatke.

Različita su pravila za različite države ali uglavnom dokumenti koji se priznaju za verifikaciju su pasoš, lična karta i vozačka dozvola. Osobe starije od 18 godina samostalno mogu proći verifikaciju uz jedan od dokumenata. Mlađi od 18 će biti verifikovani uz pomoć svojih roditeljla. Još uvek ne znamo kako i kada.

FFF / 002

Da li je ova aplikacija novčanik (Wallet)? Da li nam trebaju svoji privatni / javni ključevi? Možemo li koristiti spoljašnji novčanik kako bismo koristili naš Pi u budućnosti?

Da, vaš telefon poslužiće kao novčanik kriptovalute koji će biti povezan sa vašim važećim nalogom (tel. broj / Facebook).

Kao i u bilo kojem drugom javnom "blockchainu", Pi-ev blockchain će takođe omogućiti da i ugrađeni i spoljašnji novčanici drže Pi i obavljaju transakcije, direktno slanjem na blockchain. Ovo je funkcionalnost koju trenutno planiramo omogućiti u TREĆOJ fazi projekta. Tokom TREĆE faze imaćemo i mogućnost potpunog vlasništva nad svojim privatnim / javnim ključevima. Pi ima za cilj da bude mnogo pristupačniji svakodnevnim ljudima zbog čega pokušava da izgradi to integrisano okruženje.

KKK / 003

Zašto mi izrudareni Pi nestanu sa stanja u brojčaniku?

Nemojte se odjaviti (SIGN OUT) dok se započet ciklus rudarenja ne završi!

Ova aplikacija radi i bez interneta. To što gore odbrojava, ne odlazi direktno u knjigovodstvo. Konekcija se ostvaruje po završenom ciklusu rudarenja. Tada se vrednost gornjeg brojčanika upisuje u knjigu. Ako ste se izlogovali u toku ciklusa, vi ste ga prekinuli, pa stanje na brojčaniku neće biti upisano. Novom prijavom u aplikaciju pojavljuje se prethodno upisano stanje vašeg računa (ono od juče). Sada razumete zašto se nekad desi, ta naizgled nepravilnost i manjak Pi-a.

CCC / 002

Dvostruka zaštita Facebook naloga (2FA)

Dodatna sigurnost protiv FB hakera za one koji su registrovali Pi račun pomoću Facebooka!

Vaša kriptovaluta je dragocena. Zaštita vašeg Facebook naloga pomoću 2FA toplo se preporučuje. Evo kako to da podesite za svoj FB nalog.

 • Otvorite FB na kompjuteru i prijavite se na svoj račun,
 • kliknite na glavni meni gore desno u uglu,
 • klik na "Settings", pa na "Security and Login",
 • kliknite na "Use two-factor authentication (2FA)",
 • Odaberite "Use Authentication Apps (recommended)",
 • Unesite svoj "Password" pa "Submit",
 • iskoristite instaliranu app na telefonu "Google Authenticator" da biste slikali QR code na ekranu,
 • u prazna polja na kompjuteru unesite šestocifren kod iz aplikacije na telefonu, i to je to. "Two-Factor Authentication Is On".

Google aplikacija za autentikaciju skinite ovde --> Google Autentificator.

BBB / 004

Šta treba da radim?

 • Po instalaciji Pi aplikacije i registraciji, započet je vaš prvi ciklus rudarenja.
 • Po njegovom isteku (24h) ikonica munje pobeli, pa treba da je pipnete i pokrenete novi ciklus i tako svaki dan.
 • Međutim, već od prvog dana treba da delite svoj KÔD drugima kako bi se učlanili. Oni se automatski pojave u vašem Earning timu. Oni najviše ubrzavaju vaše rudarenje (broj Pi/h), ali samo ako su aktivni.
 • U svom Earning timu vidite članove koji su neaktivni, pa morate da ih podsetite da pipnu munju ponovo. Pipnete PING INACTIVE 🙂
 • Posle trećeg ciklusa pojavi se ikonica (štit). To je Sigurnosni krug (Security Circle). U taj krug iz vašeg Earning tima ubacite one u koje imate poverenja. Najbolje porodicu, rodbinu, prijatelje. Dovoljno ih je 5 da bi se pored "štita" pojavilo 100%, što je maksimum.
 • Svaki dan po isteku ciklusa startujte novi ciklus rudarenja.
 • To je najvažnije za sada. Ostalo ćete učiti ovde ili na chat-u u Pi aplikaciji.